News

Čítame radi

Aj naša škola sa zapojila do projektu Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt Čítame radi 2, ktorú usporadúvalo Ministerstvo školstva SR. Za finančnú hodnotu 800 € sme zakúpili takmer 120 nových kníh do školskej knižnice.

Veríme, že sa naši žiaci budú z nových kníh tešiť a tým podporíme záujem o čítanie.

Príjemné čítanie!

knihy

 

Výchovný koncert

Dňa 21.6. 2021 sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili výchovného koncertu. Pripravila nám ho ZUŠ Nováky, ktorá má v našej škole elokované pracovisko. Žiaci si utvrdili poznatky z HUV o hudobných nástrojoch a aj spoznali niekoľko nových hudobných nástrojov, na ktorých im zahrali ich spolužiaci.

Ak sa chceš aj Ty naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj, prihlášku do ZUŠ Nováky nájdeš v riaditeľni!

FOTO

MDD

Naši deviataci a ôsmaci pre nás na MDD pripravili zaujímavé súťaže, aktivity, spevácke vystúpenia a spoločné tance. Počasie nám prialo, tak sme si po dlhej dobe vychutnali celý deň vonku.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali s prípravou a sponzorom, ktorí nám darovali osúchy, koláče, ovocie, nanuky a čokoládové balíčky pre štvrtákov.

FOTOGRAFIE

Projekt "Sčítanie vtáctva"

V poslednom januárovom týždni sa žiaci základnej školy zapojili do sčítania vtáctva. Tento
projekt ponúkla našej škole slovenská ornitologická spoločnosť. Keďže sme boli ornitológom
nápomocní, v piatok (21. 05. 2021) nám bol do školy doručený veľký balík s pomôckami,
ktoré budeme využívať na hodinách biológie a environmentálnej výchovy.

Ďakujeme!

Webinár ôsmakov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu
obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, zrealizovalo dňa
21. 05. 2021 pre žiakov 8. ročníka základnej školy preventívnu akciu vykonávanú on-line
formou. Téma webináru bola – Internetová bezpečnosť detí a mládeže – „Šikana,
Kyberšikana“. Danú tému ôsmakom lektoroval Mgr. Marián Sopčák.
Vzhľadom k dnešnej problematike, rozšíreniu a používaniu modernej technológie, je táto
téma nanajvýš aktuálna.

Enviroprednáška

Dňa 13. 05. 2021 sa uskutočnila environmentálna prednáška s nám už známym Tomášom Šmátralom z NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem). Prednášky na tému „Naše lesy“ sa zúčastnili žiaci našej školy, ale tentokrát vo svojom domácom prostredí cez ZOOM. Mnohí z nás sa dozvedeli zaujímavé informácie o lese, o živočíchoch v ňom žijúcich, ako aj o znečisťovaní krásnych slovenských lesov.

Súťaž Matboj MatX

Matboj MatX je online súťaž pre žiakov 7.–9. ročníka ZŠ (a príslušných ročníkov gymnázií), v ktorej 4-členné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov.

V tomto roku proti sebe bojovalo 241 tímov zo 65 škôl v Českej republike a na Slovensku v dvoch rôznych jazykoch. Súťaž prebehla dňa 8. apríla.

Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov 7. ročníka: Lucas Humaj, Angelika Chrenková, Simona Pavelková a Jakub Rybanský.

Umiestnili sa na krásnych pozíciách - 10. miesto v kategórii žiakov 7. ročníka a 88. miesto zo všetkých zúčastnených tímov.

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

Veľkonoční ježkovia

Žiaci 2. ročníka si na hodine Čítania pripravili podľa daného postupu Veľkonočného ježka. Pri tejto aktivite si deti pozorovaním overili fázy rastu rastlinky na zasadených zrnkách pšenice. Každý deň netrpezlivo kontrolovali priebeh pokusu a tešili sa z toho, ako im ježko rastie.

Ako sa im darilo, si môžete pozrieť TU.

Projekt – „DOVE“

Žiačky 7., 8. a 9. ročníka sa zapojili do milého projektu DOVE, ktorý bol realizovaný v on-line priestore. Dievčatá sa zúčastnili štyroch stretnutí s p. psychologičkou, na ktorých sa rozprávali o poruchách príjmu potravy, aorexii a bulímii. Mnohé z našich dievčat sa zároveň odhodlali napísať motivačný, povzbudivý list ich rovesníčkam trpiacim na anorexiu či bulímiu, ktoré svoje ochorenie už nedokázali zvládnuť bez pomoci lekára a sú momentálne hospitalizované. Naše žiačky získali na konci projektu pracovné listy a osvedčenia. Stretnutia boli pre nás všetky veľmi prínosné.

Oznam

obrázok  

                  So  smútkom  v  srdciach  oznamujeme,

                  že našu školu navždy opustil žiak štvrtého ročníka 

                  Tobias Humaj.

                  Česť  jeho  pamiatke!

 

                  Posledná rozlúčka s Tobiaskom

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo v prednese poézie a prózy

kategória 2. – 4. ročník ZŠ

POÉZIA                                                     PRÓZA

1.miesto: Rybynský Ján(4.r.)

2.miesto: Šúňová Eliška (3.r.)             2. miesto: Klemanová Hana (4.r.)

                  Karabínoš Boris (2.r.)

3. miesto: Olejková Klára (2.r.)

Karneval online

V týždni 8.2. – 12.2. 2021 sa naši žiaci zapojili do online karnevalu. Podľa fotiek vidieť, že máme kreatívnych žiakov ale aj rodičov. Sme radi, že sa aspoň touto cestou zúčastnili aktivity, ktorá mala byť počas Fašiangov aj v škole. Na každého zúčastneného,  bude po návrate do školy čakať sladká odmena.

Deti aj rodičia, ďakujeme.

Fotografie masiek si môžete pozrieť na https://zsnitrica.edulife.sk/node/391

Projekt – „Sčítanie vtáctva“

V poslednom januárovom týždni (25. – 31. 1. 2021) sa naši žiaci zapojili do sčítania vtáctva. Zdalo sa, že pri dištančnom vzdelávaní bude náročné zorganizovať pozorovanie vtáctva spoločne so žiakmi II. stupňa, ale bol to len prvotný mylný pocit. Našli sa žiaci, ktorí mali chuť a záujem. Z pozorovania spracovali formulár s informáciami k sčítaniu.

Do pozorovania so slovenskou ornitologickou spoločnosťou sa zapojili:

5. ročník – Peter Líška, Laura Melušová, Karin Šimorová

7. ročník – Rudolf Humaj, Angelika Chrenková, Simona Pavelková, Laura Štrbová

Pytagoriáda školské kolo

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 9. a 10. decembra online. Zúčastnilo sa  5 piatakov a  5 siedmakov.

Úspešní riešitelia: Laura Cagáňová, Hugo Sebastián Mišiak - 3. ročník, Denis Chrenko, Hana Klamanová - 4. ročník, Martin Berec  a Sabína Sányová - 5. ročník, Angelika Chrenková, Lucas Humaj, Simona Pavelková - 7. ročník.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme.

oznam

a

So  smútkom  v  srdciach  oznamujeme,

že  zomrela  naša  kolegyňa  a  priateľka

- pani  učiteľka  Mgr.  Ľudmila  Michalcová.

Česť  jej  pamiatke!