News

Medzinárodný deň školských knižníc

,,Chceš sypať vedomosti ako z malíčka?

Tak čítaj knihy odmalička.“

Každoročne si štvrtý októbrový pondelok pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc.

Pri tejto príležitosti žiaci 3., 5., 6., 8. a 9. ročníka navštívili novú pobočku školskej knižnice na chodbe našej školy. Sú v nej umiestnené knihy kúpené z projektu Čítame radi 2.

Rôznymi zábavnými formami práce s knihou podporili dobrý a trvalý vzťah ku knihe a školskej knižnici. Šiestaci sa oboznámili s novými knihami prostredníctvom hry na predavačov.

Jesenný farebný týždeň

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci našej školy mohli zapojiť do „Jesenného farebného týždňa“, ktorý trval od 11. – 15. 10. 2021. Počas tohto týždňa sme sa (teda aj my, poniektorí učitelia J) obliekali do jesenných farieb v danom poradí:

pondelok – zelená farba,

utorok – žltá,

streda – oranžová,

štvrtok – červená,

piatok – hnedá farba.

Všetkým, ktorí sa zapojili do farebného jesenného týždňa a spríjemnili si tak sychravé dni, srdečne ďakujeme.

Fotky zapojených žiakov 

Európska noc výskumníkov Kozmický strážca

V piatok 8. októbra sa žiaci 9. ročníka stretli s umelou inteligenciou.

V rámci projektu Európska noc výskumníkov bolo ich úlohou naučiť Kozmického strážcu rozpoznať, kedy je naša najbližšia hviezda – Slnko – aktívne a kedy je pokojné. Ak je slnko aktívne, odohrávajú sa na ňom procesy, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre astronautov, satelity vo vesmíre a taktiež môžu spôsobiť výpadky dôležitých technológií na Zemi. V procese strojového učenia museli porozumieť hrozbe, pripraviť dáta, vytrénovať model a nakoniec vyhodnotiť presnosť. Svoju misiu splnili na výbornú.

Zumba v škole

Naša škola sa tento rok opäť zapojila do projektu Európsky týždeň športu s aktivitou "Zumba v škole". V rámci tohto týždňa naši žiaci (na 2. stupni prevažne žiačky) v pondelok 27.9. na hodinách telesnej výchovy tancovali a tancovali do sčervenania tvárí a snáď aj dobrej nálady.

FOTO

Didaktické hry

Žiaci 1. stupňa sa dňa 24.9. 2021 zúčastnili jesenných didaktických hier. Začali vo svojich triedach, kde sa oboznámili s rôznymi teoretickými informáciami z dopravnej výchovy. Potom sa z areálu školy presunuli na futbalové ihrisko, kde si prakticky vyskúšali základné zdravotné zručnosti (obväzovanie jednoduchých zranení). Nakoniec sa žiaci zabavili rôznymi športovými aktivitami.

FOTO

Účelové cvičenie

V piatok 24.9. absolvovali žiaci 5. - 9. ročníka účelové cvičenie. V teréne si zdokonalili teoretické poznatky aj praktické zručnosti z 1. pomoci, orientácie v teréne a ochrany životného prostredia. A hlavne sa nadýchali čerstvého vzduchu bez rúšok.

FOTO

Nitrica má nové workoutové ihrisko, Diviaky nad Nitricou ihrisko pre deti

Obce v prievidzskom okrese sa postupne zveľaďujú a obyvateľom pribúdajú možnosti na pestrejšie a zdravšie trávenie voľného času na čerstvom vzduchu. V Nitrici vzniklo aj vďaka finančnému grantu od Nadácie COOP Jednota workoutové ihrisko, v Diviakoch nad Nitricou dopomohlo spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza k osadeniu športových prvkov v areáli miestnej základnej školy s materskou školou.

 

Školský rok 2021/2022

Naďalej platí povinnosť prekrytých horných dýchacích ciest rúškom v priestoroch školy a dodržiavania protiepidemiologických opatrení!

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy  a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1) Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-ziak.docx.

Rozlúčka deviatakov

Zbohom škola, lúčime sa,

smutno nám je za tebou.

Bola si nám dobrou matkou,

aj priateľkou úprimnou.

Pred deviatimi rokmi sme sem prišli ako malí prváci a nevedeli sme, čo nás čaká. Prešli sme však už deviatimi rokmi, no prišli sme na to, že to nebolo až také zlé. V priebehu posledných rokov sme zistili, čo nás baví, aké máme záľuby, a pomohlo nám to pri výbere stredných škôl. Vďaka naším učiteľom učiteľom sme sa naučili základy, ktoré môžeme v živote ďalej využívať. Dúfame, že aj vám sa bude dariť aspoň tak, ako nám.

A teraz, keď odchádzame,

Čítame radi

Aj naša škola sa zapojila do projektu Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt Čítame radi 2, ktorú usporadúvalo Ministerstvo školstva SR. Za finančnú hodnotu 800 € sme zakúpili takmer 120 nových kníh do školskej knižnice.

Veríme, že sa naši žiaci budú z nových kníh tešiť a tým podporíme záujem o čítanie.

Príjemné čítanie!

knihy

 

Výchovný koncert

Dňa 21.6. 2021 sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili výchovného koncertu. Pripravila nám ho ZUŠ Nováky, ktorá má v našej škole elokované pracovisko. Žiaci si utvrdili poznatky z HUV o hudobných nástrojoch a aj spoznali niekoľko nových hudobných nástrojov, na ktorých im zahrali ich spolužiaci.

Ak sa chceš aj Ty naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj, prihlášku do ZUŠ Nováky nájdeš v riaditeľni!

FOTO

MDD

Naši deviataci a ôsmaci pre nás na MDD pripravili zaujímavé súťaže, aktivity, spevácke vystúpenia a spoločné tance. Počasie nám prialo, tak sme si po dlhej dobe vychutnali celý deň vonku.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali s prípravou a sponzorom, ktorí nám darovali osúchy, koláče, ovocie, nanuky a čokoládové balíčky pre štvrtákov.

FOTOGRAFIE

Projekt "Sčítanie vtáctva"

V poslednom januárovom týždni sa žiaci základnej školy zapojili do sčítania vtáctva. Tento
projekt ponúkla našej škole slovenská ornitologická spoločnosť. Keďže sme boli ornitológom
nápomocní, v piatok (21. 05. 2021) nám bol do školy doručený veľký balík s pomôckami,
ktoré budeme využívať na hodinách biológie a environmentálnej výchovy.

Ďakujeme!

Webinár ôsmakov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu
obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, zrealizovalo dňa
21. 05. 2021 pre žiakov 8. ročníka základnej školy preventívnu akciu vykonávanú on-line
formou. Téma webináru bola – Internetová bezpečnosť detí a mládeže – „Šikana,
Kyberšikana“. Danú tému ôsmakom lektoroval Mgr. Marián Sopčák.
Vzhľadom k dnešnej problematike, rozšíreniu a používaniu modernej technológie, je táto
téma nanajvýš aktuálna.

Enviroprednáška

Dňa 13. 05. 2021 sa uskutočnila environmentálna prednáška s nám už známym Tomášom Šmátralom z NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem). Prednášky na tému „Naše lesy“ sa zúčastnili žiaci našej školy, ale tentokrát vo svojom domácom prostredí cez ZOOM. Mnohí z nás sa dozvedeli zaujímavé informácie o lese, o živočíchoch v ňom žijúcich, ako aj o znečisťovaní krásnych slovenských lesov.

Súťaž Matboj MatX

Matboj MatX je online súťaž pre žiakov 7.–9. ročníka ZŠ (a príslušných ročníkov gymnázií), v ktorej 4-členné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov.

V tomto roku proti sebe bojovalo 241 tímov zo 65 škôl v Českej republike a na Slovensku v dvoch rôznych jazykoch. Súťaž prebehla dňa 8. apríla.

Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov 7. ročníka: Lucas Humaj, Angelika Chrenková, Simona Pavelková a Jakub Rybanský.

Umiestnili sa na krásnych pozíciách - 10. miesto v kategórii žiakov 7. ročníka a 88. miesto zo všetkých zúčastnených tímov.