News

Prvá pomoc

Dňa 15. mája nás naši žiaci Laura Cagaňová (6. r.), Filip Šušmák (6. r.), Adam Šušmák (6. r.), Nella Mišiaková (7. r.) a Vanesa Jurenková (8. r.) reprezentovali na okresnej súťaži v prvej pomoci v Prievidzi. Žiaci úspešne zvládli teoretickú časť súťaže a výborne si počínali aj pri praktickom poskytovaní prvej pomoci. Aj keď sa žiaci neumiesnili na popredných miestach, získali cenné skúsenosti. 

FOTO

Slávik Slovenska

Aj napriek tomu, že popularita ľudovej piesne v našich rodinách veľmi klesla, sa nám podarilo uskutočniť školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Okolo 30 detí našej školy ( prevažne z 1. stupňa), nám prišlo s chuťou a radosťou zaspievať. 

Vzdelávanie o extrémizme

V utorok 14. mája mali žiaci druhého stupňa vzdelávaciu aktivitu s pracovníkom Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Žiaci 8. a 9. ročníka si prehĺbili poznatky o extrémizme. Spoznali niektoré symboly známych extrémistických skupín, súvislosti so značkami oblečenia, no hlavne ľudskoprávnu podstatu extrémistického správania, vrátane právnych dôsledkov. 

Upratéka

Kým žiaci mali 2. a 3. mája riaditeľské voľno, my, zamestnanci sme pracovali. Vo štvrtok sme naložili neuveriteľné tri traktorové vlečky odpadom z ihriska a z trávnatej plochy za ním.

Ďalšie plány nám žiaľ zmenilo počasie a v piatok sme sa venovali kabinetom.

FOTO

Pytagoriáda

V dňoch 9. - 10.4. 2024 sa v CVČ Prievidza uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Do okresného kola postúpili najlepší dvaja riešitelia školského kola v každej kategórii.
V kategórii P3 postúpili: Dávid Sány a Sebastián Homola.
V kategórii P4 postúpili Martin Hoško a Lucas Humaj.
V kategórii P6 postúpila Laura Cagáňová.
V kategórii P8 postúpila Rebeka Dundeková.
Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali Dávid Sány a Sebastián Homola.
Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme 22.4.2024 sme sa venovali aktuálnej problematike - triedeniu odpadov. Ani daždivé počasie nás nezastavilo.

Zber papiera

Zber papiera bude prebiehať od 22. apríla do 3. mája do kontajnera pri kotolni. Zviazaný papier (kartón nie) môžete nosiť:

v pondelok, stredu, piatok (okrem 01.05.) od 6:30 do 12:30 hod.

v utorok, štvrtok od 10:00 do 16:00 hod.

Sadenie stromov

V rámci celospoločenského programu PPA pod názvom Školské ovocie a zelenina, nám spoločnosť BFL s.r.o., Ostratice, ktorá je našim dodávateľom  pre tento program, doručila 5 ks sadeníc jabloní odrôd: Red Deliocious, Golden Delicious, Fuji, Jonagored a Santana. Do areálu naše školy ich vsadili žiaci 7. a 9. ročníka pod odborným dohľadom Mgr. Dufeka.

FOTO

Krúžok šikovných rúk

Keďže nám tento rok jar prišla rýchlym tempom a všetko začalo kvitnúť, tak to žiaci z Krúžku šikovných rúk využili.  Na školskom dvore, kde nám vykvitlo veľké množstvo púpav,  sa naučili s p. učiteľkou Halovou viť vence. Plietlo sa im dobre, slniečko svietilo. A venčeky sa podarili. 

FOTO

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

Hodina deťom

Aj tento školský rok sa nám podarilo zapojiť sa do verejnej celoslovenskej zbierky Hodina deťom, ktorá prebiehala 21.3. 2024 na pôde našej školy. Vyzbierali sme sumu 112,- eur. Pri zbierke pomáhali ochotné dobrovoľníčky - naše žiačky 8. triedy.

Všetkým rodičom a deťom veľmi pekne ďakujeme za príspevok a ochotu pomôcť rodinám, ktoré to naozaj potrebujú. 

hodina deťom

 

Deň učiteľov

Hoci tohtoročný Deň učiteľov pripadol na prázdninový deň, oslávili sme ho prácou.

V spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov pre okresy Prievidza a Partizánske sme pod vedením lektorky a našej bývalej kolegyne Mgr. Otílie Mittašovej absolvovali aktualizačné vzdelávanie na tému Efektívne učenie a hodnotenie.

Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí si na náš sviatok spomenuli.

FOTO

Ako prežiť

Vo štvrtok 4.4. nám členovia OZ Škola Života  spolu s profesionálnou záchranárkou v hudobno-vzdelávacom programe Ako prežiť ukázali, ako riešiť situáciu v prípade úrazu vo voľnej prírode, vo vode, pri športe alebo v domácnosti. Vysvetlili postup činnosti pri jednotlivých druhoch úrazov.

Súčasťou výchovného koncertu bola aj ukážka manipulácie s AED (automatický externý defibrilátor), ktorým dokáže zachrániť ľudský život aj dieťa. Profesionálny výklad bol doplnený hudobnými vstupmi a videoprojekciami.

FOTO

Hodiny SJL s Dávidom Králikom

Návrat žiakov 1. - 6. ročníka do školy po Veľkonočných prázdninách sme spestrili netradičnými hodinami SJL s Dávidom Králikom. 

Žiaci 1. a 2. ročníka sa dozvedeli, ako vznikala kniha Šibalstvá Králička Dávida, tretiaci a štvrtáci pracovali s komiksom, čítali rozprávku a lúštili záhadu s knihou V jablku, piataci a šiestaci zasa pomocou rôznych aktivít spoznali knihu Tukan.

FOTO

Návšteva v 1. triede

Dňa 27.3.2024 našu 1. triedu navštívili predškoláci z MŠ v Nitrici. Ukázali sme im, čo všetko sme sa v škole naučili – počítať, písať, čítať.

P. uč. Mgr. Marianka Halová zapojila predškolákov do vzdelávacieho procesu. Spolu s  prvákmi riešili rôzne úlohy a hrali sa hry.

Na záver si deti vymenili malé darčeky.

FOTO

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody 22.3.2024 si žiaci všetkých tried mohli pozrieť náučné video zobrazujúce cestu kvapky, kým sa z nej stane pitná voda. Následne prebiehala diskusia, ako by sme mohli pitnú vodu šetriť. Žiaci spoločne vytvorili nástenku, ktorou potvrdili snahu, že budú šetriť pitnou vodou.

FOTO

Súťaž v anglickom hláskovaní – Spellingu

V utorok 26. marca prebehlo školské kolo súťaže SPELLING, v ktorom žiaci 4. - 9. ročníka ukázali svoje vynikajúce schopnosti v hláskovaní anglických slovíčok.
Z triednych kôl do neho postúpili Lukas Humaj a Marko Milan zo 4. ročníka, Hana Kováčová a Nina Šimorová z 5. ročníka, Laura Cagáňová a Eliška Šúňová zo 6. ročníka, Sofia Cagáňová, Ján Rybanský a Jakub Zajac zo 7. ročníka, Vanesa Jurenková a Karin Šimorová z 8. ročníka, Šimon Bačík a Michal Sapár z 9. ročníka.

Pedikulóza

Vážení rodičia,

aj v našej škole sa opakovane vyskytuje pedikulóza - zavšivenie. Žiadame vás preto:

  • aby ste pravidelne (každé 3 dni) kontrolovali hlavy vašich detí, 
  • aby ste si prečítali priložený dokument,
  • aby ste sa riadili odporučaniami v ňom.

DOKUMENT

Florbal

Naša škola sa zúčastnila okresného kola vo florbale chlapcov 5.-9. ročníka, ktoré sa odohralo v Nitrianskom Rudne dňa 7.3. 2024. Okresného kola sa zúčastnili 4 školy - Nitrianske Rudno, Dolné Vestenice, Diviaky nad Nitricou a Nitrica. 

Výber pána učiteľa Jozefa Pagáča obsadil konečné 3. miesto s bilanciou - 2 prehry, 1 výhra

Nitrica 2:6 Diviaky nad Nitricou

Nitrica 0:2 Nitrianske Rudno

Nitrica 5:1 Dolné Vestenice

Chlapcom ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy!