Návšteva na obecnom úrade

12. apríla žiaci 6. ročníka v rámci výučby občianskej náuky navštívili Obecný úrad Nitrica. Počas stretnutia s pánom starostom Ing. M. Jemalom sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o dejinách aj súčasnom živote obce Nitrica. Mohli si tiež prezrieť kroniky a fotoalbum, v ktorých sú zaznamenané najdôležitejšie udalosti. Pozornosť žiakov zaujali aj symboly obce a insígnie, ktoré sa používajú pri významných udalostiach.

Ďakujeme pánovi starostovi za to, že nás prijal a trpezlivo odpovedal na naše otázky. 

FOTO