Časový rozvrh zvonenia

Časový rozvrh hodín

1. h        7:40  -  8:25

2. h        8:35  -  9:20

Desiatová prestávka

(ŠJ, veľká chodba, školský dvor)

3. h         9:40  -  10:25

4. h        10:35  -  11:20

5. h        11:30  -  12:15

6. h        12:25  -  13:10

Obedová prestávka

(ŠJ, veľká chodba, školský dvor)

7. h        13:40  –  14:25