News

Ročníky 1-4

V piatok 26.11. sa všetky triedy 1-4 učia dištančne. Rozvrh určujú triedny učitelia.

Prosíme rodičov, aby čo najskôr pretestovali deti samotestami. Prípadnú pozitivitu je potrebné overiť na Ag teste v MOM. Pozitívny Ag MOM test je nutné nahlásiť triednemu učiteľovi a kontaktovať detského lekára.

O organizácii vyučovania od pondelka 29.11. budeme informovať.

Dovtedy sú všetky deti v karanténe!

Žiaci sú odhlásení z desiaty aj obeda.

Beseda 9. ročník

V piatok 19. 11. 2021 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili besedy s Mgr. Barborou Katrenčíkovou, pracovníčkou z CPPPaP v Prievidzi. Beseda bola zameraná na primárnu prevenciu. Vzhľadom k dnešnej problematike, rozšíreniu a dostupnosti legálnych ako aj nelegálnych drog, je téma nanajvýš aktuálna.

Informatický Bobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

Medzinárodný deň školských knižníc

,,Chceš sypať vedomosti ako z malíčka?

Tak čítaj knihy odmalička.“

Každoročne si štvrtý októbrový pondelok pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc.

Pri tejto príležitosti žiaci 3., 5., 6., 8. a 9. ročníka navštívili novú pobočku školskej knižnice na chodbe našej školy. Sú v nej umiestnené knihy kúpené z projektu Čítame radi 2.

Rôznymi zábavnými formami práce s knihou podporili dobrý a trvalý vzťah ku knihe a školskej knižnici. Šiestaci sa oboznámili s novými knihami prostredníctvom hry na predavačov.

Jesenný farebný týždeň

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci našej školy mohli zapojiť do „Jesenného farebného týždňa“, ktorý trval od 11. – 15. 10. 2021. Počas tohto týždňa sme sa (teda aj my, poniektorí učitelia J) obliekali do jesenných farieb v danom poradí:

pondelok – zelená farba,

utorok – žltá,

streda – oranžová,

štvrtok – červená,

piatok – hnedá farba.

Všetkým, ktorí sa zapojili do farebného jesenného týždňa a spríjemnili si tak sychravé dni, srdečne ďakujeme.

Fotky zapojených žiakov 

Európska noc výskumníkov Kozmický strážca

V piatok 8. októbra sa žiaci 9. ročníka stretli s umelou inteligenciou.

V rámci projektu Európska noc výskumníkov bolo ich úlohou naučiť Kozmického strážcu rozpoznať, kedy je naša najbližšia hviezda – Slnko – aktívne a kedy je pokojné. Ak je slnko aktívne, odohrávajú sa na ňom procesy, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre astronautov, satelity vo vesmíre a taktiež môžu spôsobiť výpadky dôležitých technológií na Zemi. V procese strojového učenia museli porozumieť hrozbe, pripraviť dáta, vytrénovať model a nakoniec vyhodnotiť presnosť. Svoju misiu splnili na výbornú.

Zumba v škole

Naša škola sa tento rok opäť zapojila do projektu Európsky týždeň športu s aktivitou "Zumba v škole". V rámci tohto týždňa naši žiaci (na 2. stupni prevažne žiačky) v pondelok 27.9. na hodinách telesnej výchovy tancovali a tancovali do sčervenania tvárí a snáď aj dobrej nálady.

FOTO

Didaktické hry

Žiaci 1. stupňa sa dňa 24.9. 2021 zúčastnili jesenných didaktických hier. Začali vo svojich triedach, kde sa oboznámili s rôznymi teoretickými informáciami z dopravnej výchovy. Potom sa z areálu školy presunuli na futbalové ihrisko, kde si prakticky vyskúšali základné zdravotné zručnosti (obväzovanie jednoduchých zranení). Nakoniec sa žiaci zabavili rôznymi športovými aktivitami.

FOTO

Účelové cvičenie

V piatok 24.9. absolvovali žiaci 5. - 9. ročníka účelové cvičenie. V teréne si zdokonalili teoretické poznatky aj praktické zručnosti z 1. pomoci, orientácie v teréne a ochrany životného prostredia. A hlavne sa nadýchali čerstvého vzduchu bez rúšok.

FOTO

Nitrica má nové workoutové ihrisko, Diviaky nad Nitricou ihrisko pre deti

Obce v prievidzskom okrese sa postupne zveľaďujú a obyvateľom pribúdajú možnosti na pestrejšie a zdravšie trávenie voľného času na čerstvom vzduchu. V Nitrici vzniklo aj vďaka finančnému grantu od Nadácie COOP Jednota workoutové ihrisko, v Diviakoch nad Nitricou dopomohlo spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza k osadeniu športových prvkov v areáli miestnej základnej školy s materskou školou.

 

Školský rok 2021/2022

Naďalej platí povinnosť prekrytých horných dýchacích ciest rúškom v priestoroch školy a dodržiavania protiepidemiologických opatrení!

Rodič predkladá pri nástupe dieťaťa do školy  a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátene víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1) Písomné vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-ziak.docx.

Rozlúčka deviatakov

Zbohom škola, lúčime sa,

smutno nám je za tebou.

Bola si nám dobrou matkou,

aj priateľkou úprimnou.

Pred deviatimi rokmi sme sem prišli ako malí prváci a nevedeli sme, čo nás čaká. Prešli sme však už deviatimi rokmi, no prišli sme na to, že to nebolo až také zlé. V priebehu posledných rokov sme zistili, čo nás baví, aké máme záľuby, a pomohlo nám to pri výbere stredných škôl. Vďaka naším učiteľom učiteľom sme sa naučili základy, ktoré môžeme v živote ďalej využívať. Dúfame, že aj vám sa bude dariť aspoň tak, ako nám.

A teraz, keď odchádzame,