News

Mikuláš

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce!

FOTO

Olympiáda z ANJ

Koncom novembra sa viacerí žiaci 2. stupňa zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A (4. – 7. ročník) a 1B (8. a 9. ročník).

Najskôr prebehla písomná časť a jej úspešní riešitelia sa zúčastnili ústnej časti. Víťazi (1. miesto) z každej
kategórie splnili podmienku úspešnosti nad 75 %, takže postupujú do okresného kola, ktoré bude v januári.

Výtvarná súťaž - Tie najúžasnejšie zvieratá nájdete v našej prírode

Slovensko je krajina bohatá na prírodné krásy a rozmanité biotopy plné zaujímavej fauny a flóry. Spoznať našu prírodu v ranom veku je základom pre to, aby sme ju po celý život mali radi, chránili ju a starali sa o ňu. Preto spoločnosť Kaufland spustila vernostnú akciu Sprievodca prírodou. V rámci tejto vernostnej akcie spustila aj výtvarnú súťaž Tie najúžasnejšie zvieratá nájdete v našej prírode.

 

Naši žiaci 2. - 4. ročníka sa tiež zapojili do výtvarnej súťaže. Tu sú najkrajšie výkresy, ktoré boli odoslané. 

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie bude dňa 23. 11. 2022 (streda) žiakom 1. - 9. ročníka udelené riaditeľské voľno v zmysle §150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zatvorené budú aj ŠKD a ŠJ.

Informatická súťaž iBobor

V školskom roku 2022/2023 v termíne od 7. – 11. novembra sa naši žiaci opäť zapojili do
informatickej súťaže iBobor. Celkovo sa na Slovensku súťaže zúčastnilo 124 574 súťažiacich.
Za našu školu to bolo 75 žiakov z 3. – 9. ročníka. Súťažili v jednotlivých kategóriách.
V každej kategórii boli vyhodnotení úspešní riešitelia. Za našu školu to boli:
kategória Drobec (3. ročník): Patrik Sapár a Lukas Humaj
kategória Bobrík (4. a 5. ročník): Johana Rajecká, Laura Cagáňová, Nikolas Humaj
kategória Benjamín (6. a 7. ročník): Sabína Sányová

Mesiac úcty k starším

Nielen október je mesiacom úcty k starším

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,

keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

Súťaž v učení sa cudzích jazykov

Od októbra začali naši žiaci 3. -9. ročníka využívať aplikáciu WocaBee na učenie sa slovíčok z ANJ.

Začiatkom novembra nás potešila skvelá správa – naša 5. trieda získala 3. miesto v okresnom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022!
V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli naši piataci skvelý výsledok – denný priemer až   320 bodov, tzv. WocaPoints, na jedného žiaka (jedna správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 bodov).

Jesenná výzdoba

Aj jeseň má svoje čaro. Akoby šibnutím čarovného prútika sa mení príroda. Listy žltnú, opadnú a na zemi tvoria farebný koberec. Práve z týchto farebných listov a ostatných jesenných plodov žiaci vytvoriili krásne dekorácie. Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do jesennej výzdoby, boli odmenení. 

 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom, ktorí nám pomohli so svojimi deťmi vytvoriť  krásnu jesennú atmosféru na našej škole.

FOTO

Jesenný farebný týždeň

Žiaci našej školy ako aj vyučujúci sa mohli zapojiť do „Jesenného farebného týždňa“, ktorý
trval od 17. – 21. 10. 2022. Počas tohto týždňa sme sa (teda aj my, poniektorí učitelia )
obliekali do jesenných farieb v danom poradí:
pondelok – žltá farba,
utorok – oranžová,
streda – červená,
štvrtok – zelená,
piatok – hnedá farba.
Všetkým, ktorí sa zapojili do farebného jesenného týždňa a spríjemnili si tak jesenné dni,
srdečne ďakujeme.

FOTO

Hovorme o jedle

Cieľom projektu Hovorme o jedle je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Z viacerých ponúknutých podsúťaží a techník  a  sme si vybrali výtvarnú súťaž Chutné maľovanie. Tu sú najkrajšie výkresy, ktoré boli dnes odoslané. Súťažiacim držíme päste. Ich výkresy stoja za pozornosť!

Deň jablka

21. október je deň pôvodných odrôd jabĺk. Je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo.

My sme  ho oslávili takto - malou ochutnávkou jabĺk pre všetkých žiakov školy.

Deň jabĺk


 

Výstava z kamienkov

Po dlhšej prestávke sa žiaci našej ZŠ mohli opäť zapojiť do dekorácií spojených s hodami v Nitrici. Na príspevkoch pracovala takmer celá škola. Obrázkov sme mali veľa. Tak sme sa rozhodli, že samotní žiaci si zo svojich výtvarných diel vyberú tie najkrajšie. Anonymným hlasovaním bolo na výstavu do  kultúrneho domu vybraných 15 najvydarenejších. Všetkým žiakom ďakujeme za snahu a ochotu sa prezentovať.

FOTO

Naši mladí futbalisti ...

5. ročník - Nikolas Humaj, Hugo Sebastián Mišiak, Adam Šušmák, Filip Šušmák,
6. ročník - Denis Chrenko,
7. ročník – Martin Berec, Marko Kojnok, Patrik Kudry, Tadeáš Stručka,
sa dňa 12.10.2022 zúčastnili skupinovej časti súťaže v malom futbale, ktorá sa
uskutočnila v telocvični ZŠ s MŠ Dolné Vestenice. Turnaja sa zúčastnili mužstvá
zo škôl Dolné Vestenice, Nováky a Nitrica. Chlapci po výbornom výkone vyhrali
nad Novákmi 3:2 a Dolné Vestenice rozbili výsledkom 8:1. Postúpili do
semifinále skupinovej časti, ktoré sa uskutoční 18. 10. 2022.

Účelové cvičenie

V dňoch 5. a 6.októbra 2022 sa uskutočnila teoretická a praktická časť účelového cvičenia.

Účelové cvičenie je prostriedkom výchovy a vzdelávania, zameraným predovšetkým na to, aby škola ako celok bola schopná plniť činnosti v prípade ohrozenia, živelných pohrôm a ekologických katastrof. Cieľom účelového cvičenia bolo teoreticky pripraviť a prakticky overiť vedomosti žiakov v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí ako:

Deň s mládežou

Dňa 30. 9. 2022 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili podujatia – Deň s mládežou. Podujatie Deň s mládežou organizoval Mestský mládežnícky parlament- Rada mladých mesta Prievidza v spolupráci s Mestom Prievidza a Centrom voľného času Prievidza.

Európsky deň jazykov

26. a 27. septembra sme si so žiakmi 3. – 9. ročníka pripomenuli Európsky deň jazykov. Rada Európy ustanovila tento pamätný deň s cieľom podporiť kultúrne bohatstvo nášho kontinentu a motivovať ľudí k štúdiu jazykov. Na hodinách angličtiny sa žiaci oboznámili s webovou stránkou, ktorá je určená tomuto výročiu. Našli sme na nej viaceré zaujímavé fakty o európskych jazykoch a vyskúšali sme si niektoré zábavné aktivity, ktoré ponúka: určovanie jednej zo 46 členských krajín Rady Európy podľa obrázku alebo zvukovej nahrávky jazyka, rozpoznávanie mýtov o jazykoch a podobne.