News

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

Úspešná účasť na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Víťazi školského kola v každej kategórii sa 19. januára zúčastnili na okresnom kole, ktoré sa konalo
v Centre voľného času Prievidza.

Obaja naši reprezentanti skončili ako úspešní riešitelia úloh.
Jakub Zajac zo 6. ročníka sa v kategórii 1A (žiaci 4. – 7. ročníka) umiestnil v konkurencii 23 súťažiacich
na 13. mieste.
Simona Pavelková z 9. ročníka sa v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) umiestnila v konkurencii 28
súťažiacich na peknom 3. mieste.
Obom srdečne blahoželáme!

Olympijský odznak všestrannosti

41 žiakov zo 6. - 9. ročníka našej školy sa zapojilo na jeseň tohto školského roka do Olympijského odznaku všestrannosti.

Cieľom tohto projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov a tiež podpora súťaživosti.

Počas hodín telesnej výchovy žiaci vykonávali rôzne disciplíny, ktoré sa následne vyhodnotili v rámci všetkých zapojených žiakov zo Slovenska, ktorých bolo takmer 33 000. 

Zatvorenie ZŠ a MŠ

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že v súlade s vyhláškou min. školstva a §150 šk. zákona, so súhlasom zriaďovateľa a na základe odporučenia RUVZ v Bojniciach s účinnosťou od 15.12.2022  prerušuje  vyučovanie v Základnej škole z dôvodu veľkej chorobnosti žiakov ZŠ a s účinnosťou od 19.12.2022 uzatvára Materskú školu z dôvodu veľkej chorobnosti detí MŠ.

Žiaci ZŠ aj MŠ sú automaticky odhlásení zo stravy (desiata, obed, olovrant). Zatvorené bude aj ŠKD.

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE V DECEMBRI

7. a 8. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády. Pri zvýšenej chorobnosti bolo aj menej úspešných riešiteľov a to:

Laura Cagáňová - 5 roč.

Hugo Sebastián Mišiak - 5 roč. 

Karin Šimorová - 7. roč. 

Úspešných riešiteľov máme aj v domácom kole Matematickej olympiády:

Nikolas Humaj - 5. roč.

Hugo Sebastián Mišiak - 5 roč. 

Všetci postupujú do okresných kôl. Blahoželáme!

Mikuláš

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce!

FOTO

Olympiáda z ANJ

Koncom novembra sa viacerí žiaci 2. stupňa zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A (4. – 7. ročník) a 1B (8. a 9. ročník).

Najskôr prebehla písomná časť a jej úspešní riešitelia sa zúčastnili ústnej časti. Víťazi (1. miesto) z každej
kategórie splnili podmienku úspešnosti nad 75 %, takže postupujú do okresného kola, ktoré bude v januári.

Výtvarná súťaž - Tie najúžasnejšie zvieratá nájdete v našej prírode

Slovensko je krajina bohatá na prírodné krásy a rozmanité biotopy plné zaujímavej fauny a flóry. Spoznať našu prírodu v ranom veku je základom pre to, aby sme ju po celý život mali radi, chránili ju a starali sa o ňu. Preto spoločnosť Kaufland spustila vernostnú akciu Sprievodca prírodou. V rámci tejto vernostnej akcie spustila aj výtvarnú súťaž Tie najúžasnejšie zvieratá nájdete v našej prírode.

 

Naši žiaci 2. - 4. ročníka sa tiež zapojili do výtvarnej súťaže. Tu sú najkrajšie výkresy, ktoré boli odoslané. 

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie bude dňa 23. 11. 2022 (streda) žiakom 1. - 9. ročníka udelené riaditeľské voľno v zmysle §150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zatvorené budú aj ŠKD a ŠJ.

Informatická súťaž iBobor

V školskom roku 2022/2023 v termíne od 7. – 11. novembra sa naši žiaci opäť zapojili do
informatickej súťaže iBobor. Celkovo sa na Slovensku súťaže zúčastnilo 124 574 súťažiacich.
Za našu školu to bolo 75 žiakov z 3. – 9. ročníka. Súťažili v jednotlivých kategóriách.
V každej kategórii boli vyhodnotení úspešní riešitelia. Za našu školu to boli:
kategória Drobec (3. ročník): Patrik Sapár a Lukas Humaj
kategória Bobrík (4. a 5. ročník): Johana Rajecká, Laura Cagáňová, Nikolas Humaj
kategória Benjamín (6. a 7. ročník): Sabína Sányová

Mesiac úcty k starším

Nielen október je mesiacom úcty k starším

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,

keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

Súťaž v učení sa cudzích jazykov

Od októbra začali naši žiaci 3. -9. ročníka využívať aplikáciu WocaBee na učenie sa slovíčok z ANJ.

Začiatkom novembra nás potešila skvelá správa – naša 5. trieda získala 3. miesto v okresnom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022!
V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli naši piataci skvelý výsledok – denný priemer až   320 bodov, tzv. WocaPoints, na jedného žiaka (jedna správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 bodov).

Jesenná výzdoba

Aj jeseň má svoje čaro. Akoby šibnutím čarovného prútika sa mení príroda. Listy žltnú, opadnú a na zemi tvoria farebný koberec. Práve z týchto farebných listov a ostatných jesenných plodov žiaci vytvoriili krásne dekorácie. Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do jesennej výzdoby, boli odmenení. 

 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom, ktorí nám pomohli so svojimi deťmi vytvoriť  krásnu jesennú atmosféru na našej škole.

FOTO

Jesenný farebný týždeň

Žiaci našej školy ako aj vyučujúci sa mohli zapojiť do „Jesenného farebného týždňa“, ktorý
trval od 17. – 21. 10. 2022. Počas tohto týždňa sme sa (teda aj my, poniektorí učitelia )
obliekali do jesenných farieb v danom poradí:
pondelok – žltá farba,
utorok – oranžová,
streda – červená,
štvrtok – zelená,
piatok – hnedá farba.
Všetkým, ktorí sa zapojili do farebného jesenného týždňa a spríjemnili si tak jesenné dni,
srdečne ďakujeme.

FOTO