News

Odpad ako umenie

Siedmaci sa v rámci environmentálnej výchovy zapojili do projektu Odpad ako umenie. Ich úlohou bolo z odpadu vytvoriť „umelecké dielo“ na tému Olympijské hry Paríž 2024, preto sa rozhodli vytvoriť Eiffelovu vežu a Víťazný oblúk z kartónu a obalov od vajec. Dielo doplnili symbolom olympijských hier – 5 farebných kruhov znázorňujúcich 5 kontinentov sveta.

FOTO

Ukážka policajnej kynológie

31. mája prišli pracovníci Mestskej polície v Prievidzi predviesť našim žiakom ukážku policajnej kynológie. V hlavnej úlohe zažiaril štvornohý Drako, ktorý v dokonalej súhre so svojím psovodom predviedol, že veľmi dobre rozumie jeho príkazom a je pripravený dolapiť každého zločinca. Ľudia s čistým svedomím si ho však môžu pokojne aj pohladkať. Veľký záujem žiakov vzbudilo tiež policajné auto, ktoré si mnohí z nich vyskúšali zvnútra.

FOTO

Výlet siedmakov

30. mája sa žiaci siedmeho ročníka vybrali na školský výlet do Bratislavy. Navštívili vysnenú Jump Arénu, aj najväčšie nákupné centrum na Slovensku Avion Shopping Park. Tu dokonca stretli niektoré svoje hokejové a futbalové idoly, ktoré odvážne požiadali o spoločné fotky. Pred cestou späť im chvíľku relaxu poskytla prechádzka popri jazere Kuchajda. Ukázalo sa však, že zdrojom neobyčajných zážitkov môže byť aj obyčajná cesta vlakom.

FOTO

VIDEO 1

Športové popoludnie

V stredu 25.5. sa nám konečne podarilo usporiadať športové popoludnie pre žiakov 2. stupňa. Súťažili sme v turnajoch vo florbale a v prehadzovanej, do ktorých sa okrem žiakov všetkých ročníkov zapojili aj niektorí učitelia.

Zašportovali sme si, zabavili sa a všetko zakončili  opekačkou a škoricovými hriankami.

FOTO

Slávik Slovenska

Po dlhšej dobe sa aj v našej škole konečne ozvali krásne hlásky našich detí. 22 spevákov nám s odvahou zaspievalo rôzne ľudové piesne v súťaži Slávik Slovenska. Z nich sme vybrali tie najkrajšie.

Najviac sa darilo týmto žiakom:

1.stupeň: 1. miesto: Sofia Baková (1.tr.), 2. miesto: Eliška Jurenková, Elenka Cagáňová (2.tr.), 3.miesto: Sofia Struhárová (3.tr.), Matej Baláž ( 3.tr.), Lenka Stručková (1.tr.).

2.stupeň: 1.miesto: Sára Vrbová, 2. miesto: Eliška Šúňová, 3.miesto: Andrea Alvarado Popadič.

FOTO

Deň matiek

Tak sa neboj mama

Vždy pri mne si stála,
keď bola som malá,
a tak si sa bála,
čo dá mi svet.
A ja si len rastiem,
a hľadám si šťastie,
a vrátim sa späť,
veď som už skoro dáma,
no tak sa neboj mama,
aj keď zostávaš sama.

Tvoja dlaň to je krídlo,
láskou vonia a mydlom,
mňa tisícky ciest lákajú do neznáma,
chcem ísť po stopách svojich,
nemaj strach, keď sa bojíš,
ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma.
No tak sa neboj mama, aj keď zostávaš sama.

Ochutnávky

Milí rodičia, naša školská jedáleň sa zapojila do programu pôdohospodárskej platobnej agentúry financovanej štátom na konzumáciu školského ovocia a zeleniny.

Cieľom programu Školské ovocie a zelenina je: 

 - zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku 

 - zmeniť stravovacie návyky u detí 

 - znížiť výskyt obezity u detí 

 - podporiť zdravú výživu a taktiež zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Burza ku Dňu Zeme

V pondelok 24. apríla 2023 sa na našej škole uskutočnila burza ku Dňu Zeme.

Žiaci a žiačky priniesli veci (hračky, hry, knihy, oblečenie, šiltovky, doplnky, šperky, sošky, sviečky, kuchynské pomôcky, kabelky, tašky, školské pomôcky, ...), ktoré sami už nevyužijú.

Chceli sme tak poukázať na environmentálny problém vzniku odpadov a opätovné použitie prebytočných vecí.

Burza bola miestom, kde každý mohol nájsť to, čo sa mu páči alebo čo práve potreboval a kde každý mohol odovzdať „prebytok“ predmetov z domácnosti a naložiť tak s nimi zmysluplne a ekologicky.

Škola v prírode

Žiaci 4. triedy sa 17.4. – 21. 4. 2023 zúčastnili so svojou triednou učiteľkou Školy v prírode na Počúvadlianskom jazere (tajch). Zažili veľa zábavy, naučili sa rôzne hry pod vedením animátorov, učili sa kamarátstvu a tolerancii s rovesníkmi zo školy v Nedožeroch – Brezanoch, spoznávali okolitú prírodu, navštívili Nový zámok a Banské múzeum v Banskej Štiavnici, naučili sa batikovať tričká a pobyt ukončili návštevou poľovníckeho kaštieľa vo Svätom Antone.

FOTO

Okresné kolo Pytagoriády

20. a 21. 3. sa niekoľkí naši žiaci zúčastnili okresného kola v Pytagoriáde. Najlepšie sa darilo úspešnému Hugovi Sebastiánovi Mišiakovi z 5. triedy, ktorý sa umiestnil na peknom 15. mieste z 52 účastníkov. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme!

Návšteva na obecnom úrade

12. apríla žiaci 6. ročníka v rámci výučby občianskej náuky navštívili Obecný úrad Nitrica. Počas stretnutia s pánom starostom Ing. M. Jemalom sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o dejinách aj súčasnom živote obce Nitrica. Mohli si tiež prezrieť kroniky a fotoalbum, v ktorých sú zaznamenané najdôležitejšie udalosti. Pozornosť žiakov zaujali aj symboly obce a insígnie, ktoré sa používajú pri významných udalostiach.

Ďakujeme pánovi starostovi za to, že nás prijal a trpezlivo odpovedal na naše otázky. 

FOTO

Vedecké krabice

Na začiatku polroka sme dostali krabicu s vedeckými pomôckami a našou úlohou bolo využiť niektoré z nich na prípravu experimentu, popísať k nemu metodiku a natočiť video.

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v školskom roku 2023/24 sa uskutoční:

  • vyplnením elektronickej prihlášky na stránke zsnitrica.edulife.sk do 31.03.2023  
  • pohovorom s deťmi a rodičmi dňa 5. apríla 2023 (streda)  v čase  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Ak sa zápisu nezúčastnia obaja rodičia, je potrebné priniesť vyplnenú prílohu k elektronickej prihláške

Čitateľský oriešok

Aj v tomto školskom roku sa naši prvostupniari (2. - 4. ročník) zúčastnili  súťaže Čitateľský oriešok. Naši žiaci si tu preverili zručnosti v čítaní s porozumením a aj svoju fantáziu pri tvorbe krásnych obrázkov. Tešíme sa, že sa s radosťou zapojili. 

FOTO

Školské kolo súťaže SPELLING

28.  marca sa zástupcovia 4. – 9. ročníka stretli v školskom kole súťaže SPELLING v anglickom hláskovaní. Vysoká úroveň tejto zručnosti sa ukázala už v triednych kolách, z ktorých postúpilo 15 žiakov (zástupca 3. ročníka sa nakoniec pre prebiehajúci plavecký výcvik na školskom kole nezúčastnil).