News

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v školskom roku 2024/25 sa uskutoční:

  • vyplnením elektronickej prihlášky na stránke zsnitrica.edulife.sk do 31.03.2024  
  • pohovorom s deťmi a rodičmi dňa 8. apríla 2023 (pondelok)  v čase  od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Ak sa zápisu nezúčastnia obaja rodičia, je potrebné priniesť vyplnenú prílohu k elektronickej prihláške

Karneval

Vo štvrtok 08.02.2024 sa v našej škole konal každoročný Karneval. V prvom rade ďakujeme našim šikovným deviatakom a ôsmakom, ktorí sa podieľali na organizácií, súťažiach, moderovaní, v zabezpečení hudby a vytvorení skvelej zábavy. A taktiež naše ďakujem patrí aj pani kuchárkam za prípravu občerstvenia v podobe výborných šišiek. Sme radi, že akcie sa zúčastnili takmer všetky deti našej školy, ktoré boli ocenené pomocou bohatej tomboly. 

Beseda so spolužiakom

19. decembra mali naši deviataci besedu so svojím spolužiakom Ondrejom Slížom, ktorý sa narodil i študoval v Anglicku. Pridali sa k nim aj ôsmaci. 

Ondrej nám v rodnej angličtine porozprával o tom, ako je v Anglicku organizovaná škola a štúdium, priblížil nám svoje anglické bydlisko a rôzne veci z bežného života "na ostrove". Žiakov osobitne spojila debata o koníčkoch, keď zistili, že anglické aj slovenské deti ich majú podobné. 

Vianočná kvapka krvi

Stať sa hrdinom môžeme nielen tým, že budeme bojovať so zločinom. Darcovstvo krvi je šľachetným činom! Darcovia tým, že darujú krv sa stávajú hrdinami pre tých, ktorým dokázali zachrániť to najcennejšie – život! Sme vďační za pozvanie od DHZ Nitrica, aby sme sa prišli pozrieť na Decembrovú kvapku krvi. Naši žiaci si mohli pozrieť ako prebieha taký odber, dozvedeli sa zaujímavé informácie a možno to bolo pre niekoho z nich inšpiráciou, akým profesijným smerom bude jeho cesta napredovať. 

Lucia

Deň sv. Lucie je najčarovnejší zo stridžích dní. Legenda hovorí, že sa Lucia narodila v Syrakúzach v 3. st. n. l. a zomrela mučeníckou smrťou. V niektorých krajinách Európy je patrónkou svetla a ozdraviteľkou chorých očí. Sv. Lucia sa spája s rôznymi zvykmi a tradíciami, ktoré už dnes pomaly zanikajú. Preto sme radi, že sa naše žiačky rozhodli oživiť tento zvyk na našej škole. Obliekli sa do bieleho a tvár si zamúčili. Povymetali kúty husacími pierkami, nielen v našej škole, ale prešli sa aj po obci a navštívili Obecný úrad, kvetinárstvo, poštu a Coop Jednotu.

Úhrada za ŠKD

Vážení rodičia!

Podľa nového VZN č. 7/2023 s účinnosťou od 01.01.2024 je výška príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí

  • 5 € mesačne za ranné oddelenie
  • 10 € mesačne za poobedné oddelenie.

Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet:

IBAN: SK75 5600 0000 0090 1461 4004

Vianočná besiedka

Predvianočnú atmosféru sme si dňa 12.12. 2023 vytvorili aj v našej škole. Šikovní a ochotní žiaci sa zapojili do divadelného programu, v ktorom sme počuli hlboké myšlienky aj krásne koledy. V rámci svojho voľného času, za pomoci niektorých pedagógov, nacvičili krásny program v duchu Vianoc. V tejto uponáhľanej a častokrát bezohľadnej dobe nám vysvetlili pravú tvár týchto zimných sviatkov.
S ozvučením programu nám ochotne, vo svojom voľnom čase, pomohol pán Jozef K. v spolupráci so ZUŠ Nováky, odkiaľ nám bez problémov zapožičali aparatúru a mikrofóny. Patrí im za to veľká vďaka.

Mikuláš

V stredu 6. decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Za peknú
pieseň, či koledu, spokojní anjeli odmenili žiakov sladkými balíčkami. Nespokojní odchádzali
azda iba čerti, ktorí aj tento rok obišli naprázdno.

FOTO

Otvorené laboratóriá

Dňa 5. 12. sme sa (žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili) otvorených laboratórií na SOŠ Nováky. Mali sme možnosť pozrieť si všetky odborné učebne a laboratóriá. Žiaci strednej školy si pre nás pripravili rôzne aktivity ako napríklad ovládanie naprogramovaného autíčka, automatickej ruky, ukážky výrobku vytvoreného CNC strojom alebo pokusy v laboratóriu. Tiež nám bolo umožnené vyskúšať si rôzne nástroje v dielňach. Ďakujeme učiteľom a žiakom SOŠ za ochotný a príjemný prístup počas našej návštevy. Veríme, že sa aj niektorí z našich žiakov rozhodnú študovať na SOŠ.

Žiačky 8. ročníka

Návšteva z občianskeho združenia Provital

Ôsmaci a deviataci sa 15. novembra stretli na dôvernej besede so zástupcami občianskeho združenia Provital. Toto združenie vedie okrem iného resocializačný program v Dome života bez drog. Žiaci vďaka tomu nedostali len teoretické informácie o drogách a drogových závislostiach, ale mohli si vypočuť osobné príbehy ľudí, ktorí sa stali závislými od drog či alkoholu. Dostali svedectvá o tom, ako vyzerá praktický život s drogami a aké má dôsledky na ľudský organizmus i na medziľudské vzťahy.

Návšteva Hornonitrianskeho múzea

Žiaci 9. ročníka navštívili 10. novembra Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Cieľom návštevy bola výstava s názvom Z pravekých morí horného Ponitria. Výstava bola zameraná na skameneliny, cenné anorganické prírodniny, nájdených v okolí Bojníc a Prievidze. Žiaci sa tejto téme budú venovať najmä v druhom polroku, ale aktuálne sa na hodinách biológie zaoberajú horninami, ktoré spolu so skamenelinami tvoria osobitú kamennú kroniku Zeme. V múzeu mohli žiaci vidieť stovky vystavených skamenelín pochádzajúcich z praoceánov.

Október – mesiac úcty k starším

Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nie len počas októbra.

Pri tejto príležitosti naši žiaci tentokrát potešili klientov zariadenia Sýkorka v Dolných Vesteniciach. Žiaci vytvorili krásne priania, maľby, záložky do kníh, ktoré sú prejavom ich vďaky.