News

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia

z dôvodu pandemickej situácie a častého odhlasovania a prihlasovania detí

na obedy a desiatu  a tiež z dôvodu správneho výpočtu stravného vás dôrazne žiadame o nasledovné:

odhlasovanie a prihlasovanie detí na stravu sa uskutočňuje prednostne na stránke školy https://www.eskoly.sk/nitrica/jedalen

alebo na telefónnom čísle 0911 213 973 formou SMS

a to:

v pondelok najneskôr do 8,00 hod

na ostatné dni v predchádzajúci deň do 14,00 hod.

Pytagoriáda

V dňoch 8. a 9. 12. sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Tento rok žiaci 1. aj 2. stupňa riešili príklady online. Úspešní riešitelia sú:

3. ročník - Šimorová Nina, Kováčová Hana

4. ročník - Cagáňová Laura, Šušmák Filip, Humaj Nikolas, Mišiak Hugo Sebastián, Šušmák Adam

5. ročník - Svítková Nella, Cagáňová Sofia

6. ročník - Sányová Sabína, Berec Martin, Kojnok Marko, Jurenková Vanesa, Kudry Patrik

8. ročník - Humaj Lucas, Krchňavý Filip

Všetkým blahoželáme!

Hodina deťom

V novembri sa naša škola opäť zapojila do charitatívnej finančnej zbierky Hodina deťom.  Tohtoročná zbierka bude použitá ako finančná pomoc pre rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti v neúplných rodinách. Podarilo sa nám vyzbierať 70,00 eur. Všetkým, ktorí sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme.

 

Zmeny v rozvrhoch 1. - 4. ročník

Z organizačných dôvodov sme zmenili rozvrhy v 1. až 4. ročníku. Dané rozvrhy budú platné v termíne od 6.12 do 17.12.

Náboženstvo bude v oddelených skupinách po triedach. 1. a 3. trieda prvý týždeň, 2. a 4. trieda druhý týždeň.

Prosíme rodičov, ktorí dávajú žiakov do ŠKD, aby, ak je to možné, si ich po vyučovaní zobrať domov.

Až do odvalanie je zákaz vstupu do budovy školy okrem žiakov a zamestnancov. Prosíme o jeho rešpektovanie!

Vianočná pohľadnica

 

Žiaci 1. a 2. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili pohľadnice. Tie najvydarenejšie boli zaslané na súťaž ,,Vianočná pohľadnica", ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva. Naši najšikovnejší návrhári boli - Lucas Humaj (2. roč.), Tadeáš Kudry (2. roč.) , Laura Cagáňová (4. roč.), Hanka Klemanová (5.roč.) , Tobias Kalinay, Sara Vrbová, Andrea Popadič Alvarado, Viktória Cagáňová a Martin Šimorka (všetci zo 7.roč.).

Ročníky 1-4

V piatok 26.11. sa všetky triedy 1-4 učia dištančne. Rozvrh určujú triedny učitelia.

Prosíme rodičov, aby čo najskôr pretestovali deti samotestami. Prípadnú pozitivitu je potrebné overiť na Ag teste v MOM. Pozitívny Ag MOM test je nutné nahlásiť triednemu učiteľovi a kontaktovať detského lekára.

O organizácii vyučovania od pondelka 29.11. budeme informovať.

Dovtedy sú všetky deti v karanténe!

Žiaci sú odhlásení z desiaty aj obeda.

Beseda 9. ročník

V piatok 19. 11. 2021 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili besedy s Mgr. Barborou Katrenčíkovou, pracovníčkou z CPPPaP v Prievidzi. Beseda bola zameraná na primárnu prevenciu. Vzhľadom k dnešnej problematike, rozšíreniu a dostupnosti legálnych ako aj nelegálnych drog, je téma nanajvýš aktuálna.

Informatický Bobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.