Účelové cvičenie

V piatok 24.9. absolvovali žiaci 5. - 9. ročníka účelové cvičenie. V teréne si zdokonalili teoretické poznatky aj praktické zručnosti z 1. pomoci, orientácie v teréne a ochrany životného prostredia. A hlavne sa nadýchali čerstvého vzduchu bez rúšok.

FOTO