Učitelia

Názov Pozícia WWW
Mgr. Dominika Adamcová učiteľka
Lýdia Beláková učiteľka
PaedDr. Denisa Cigániková učiteľka
Mgr. Vladimír Dufek učiteľ
PhDr. Milena Fábiková učiteľka
Mgr. Mariana Halová učiteľka
Mgr. Marek Krcha, PhD. iný pedagogický zamestnanec
Mgr. Dana Kudryová učiteľka
Anna Lukáčová zástupkyňa
Mgr. Iveta Mesíková zástupkyňa
Mgr. Klára Oršulová učiteľka
Mgr. Alojz Potočiar učiteľ
Ingrid Sapárová vychovávateľka
Ing. Zuzana Škrípová Vršková učiteľka
Mgr. Lenka Šúňová učiteľka
PhDr. Mária Suríková učiteľka
Mgr. Dana Vážanová riaditeľka
Mgr. Kristína Vindišová učiteľka