Učitelia

Názov Pozícia WWW
Mgr. Dominika Adamcová učiteľka
Lýdia Beláková učiteľka
Bc. Karin Besedová učiteľka
PaedDr. Denisa Cigániková učiteľka
Mgr. Vladimír Dufek učiteľ
Mgr. Mariana Halová učiteľka
Mgr. Marek Krcha, PhD. iný pedagogický zamestnanec
Anna Lukáčová zástupkyňa
Mgr. Iveta Mesíková učiteľka
Mgr. Klára Oršulová učiteľka
Mgr. Alojz Potočiar učiteľ
Ingrid Sapárová vychovávateľka
Ing. Zuzana Škrípová Vršková učiteľka
Ing. Martina Špániková učiteľka
Mgr. Lenka Šúňová učiteľka
PhDr. Mária Suríková učiteľka
Zuzana Trnková učiteľka
Mgr. Dana Vážanová riaditeľka
Mgr. Kristína Vindišová učiteľka