Krúžky

Názov Skratka Vedúci Vedúci 2 Miestnosť Čas
Bedminton BT Mgr. Kristína Vindišová
Dramatický krúžok DK PaedDr. Denisa Cigániková
Florbal FK Mgr. Vladimír Dufek
Krúžok tvorivých rúk KTR Mgr. Dominika Adamcová
Slovenský jazyk a matematika zábavne SM Mgr. Lenka Šúňová Mgr. Kristína Vindišová
Zdravo žijem (turistika, zdravá strava, zdravý priestor) ZZ Ing. Zuzana Škrípová Vršková