Krúžky

Názov Skratka Vedúci Vedúci 2 Miestnosť Čas
Florbal FK Mgr. Vladimír Dufek Telocvičňa
Krúžok tvorivých rúk KTR Mgr. Dominika Adamcová
Pohybové hry PH Mgr. Jozef Pagáč Telocvičňa
Prvá pomoc PP Ing. Martina Špániková
Slovenský jazyk a matematika zábavne SM Mgr. Lenka Šúňová Mgr. Vladimír Dufek
Talentáčik TA Mgr. Iveta Mesíková Ing. Zuzana Škrípová Vršková
Zdravo žijem ZZ Ing. Zuzana Škrípová Vršková
Živá angličtina ZA PhDr. Mária Suríková