Krúžky

Názov Skratka Vedúci Vedúci 2 Miestnosť Čas
Bedminton BT Mgr. Kristína Vindišová Telocvičňa
Dramatický krúžok DK PaedDr. Denisa Cigániková Mgr. Mariana Halová
Florbal FK Mgr. Vladimír Dufek Telocvičňa
Krúžok tvorivých rúk KTR Mgr. Dominika Adamcová
Slovenský jazyk a matematika zábavne SM Mgr. Lenka Šúňová Mgr. Kristína Vindišová
Zdravo žijem (turistika, zdravá strava, zdravý priestor) ZZ Ing. Zuzana Škrípová Vršková