Krúžky

Názov Skratka Vedúci Vedúci 2 Miestnosť Čas
Bedminton BT Mgr. Kristína Vindišová
Dramatický krúžok DK PaedDr. Denisa Cigániková
Florbal FK Mgr. Vladimír Dufek
Krúžok tvorivých rúk KTR Mgr. Dominika Adamcová
Ľudové tradície ĽT Mgr. Mariana Halová
Paličkovanie PL Mgr. Iveta Mesíková
Slovenský jazyk a matematika zábavne SM Mgr. Lenka Šúňová Mgr. Vladimír Dufek
Zábavná matematika ZM Ing. Zuzana Škrípová Vršková