Didaktické hry

Žiaci 1. stupňa sa dňa 24.9. 2021 zúčastnili jesenných didaktických hier. Začali vo svojich triedach, kde sa oboznámili s rôznymi teoretickými informáciami z dopravnej výchovy. Potom sa z areálu školy presunuli na futbalové ihrisko, kde si prakticky vyskúšali základné zdravotné zručnosti (obväzovanie jednoduchých zranení). Nakoniec sa žiaci zabavili rôznymi športovými aktivitami.

FOTO