Svetový deň vody

22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť ľuďom mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Pri tejto príležitosti si naši žiaci a učitelia spríjemnili Svetový deň vody oblečením si modrého oblečenia ako symbolu tejto vzácnej a nevyhnutnej tekutiny a vytvorením priestorovej kvapky vody na školskom dvore. Všetkým, ktorí sa do tejto modrej „mokrej“ školskej aktivity zapojili, srdečne ďakujeme.

FOTO