Škola v prírode

Žiaci 4. triedy sa 17.4. – 21. 4. 2023 zúčastnili so svojou triednou učiteľkou Školy v prírode na Počúvadlianskom jazere (tajch). Zažili veľa zábavy, naučili sa rôzne hry pod vedením animátorov, učili sa kamarátstvu a tolerancii s rovesníkmi zo školy v Nedožeroch – Brezanoch, spoznávali okolitú prírodu, navštívili Nový zámok a Banské múzeum v Banskej Štiavnici, naučili sa batikovať tričká a pobyt ukončili návštevou poľovníckeho kaštieľa vo Svätom Antone.

FOTO