Zumba v škole

Naša škola sa tento rok opäť zapojila do projektu Európsky týždeň športu s aktivitou "Zumba v škole". V rámci tohto týždňa naši žiaci (na 2. stupni prevažne žiačky) v pondelok 27.9. na hodinách telesnej výchovy tancovali a tancovali do sčervenania tvárí a snáď aj dobrej nálady.

FOTO