Výlet 3. trieda

Naši tretiaci počas koncoročného výletu navštívili mesto Bánovce nad Bebravou. Najskôr navštívili historické centrum, potom sa zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu, aktívne si oddýchli na detskom ihrisku Žihadielko a nakoniec navštívili galériu Hlavina, kde si pozreli  výstavu kresieb do detských kníh od spisovateľky a ilustrátorky Hany Naglik.

Foto