Účelové cvičenie

V dňoch 5. a 6.októbra 2022 sa uskutočnila teoretická a praktická časť účelového cvičenia.

Účelové cvičenie je prostriedkom výchovy a vzdelávania, zameraným predovšetkým na to, aby škola ako celok bola schopná plniť činnosti v prípade ohrozenia, živelných pohrôm a ekologických katastrof. Cieľom účelového cvičenia bolo teoreticky pripraviť a prakticky overiť vedomosti žiakov v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí ako:

  1. Civilná ochrana
  2. Zdravotná príprava - Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život
  3. Topografia a orientácia v teréne
  4. Dopravná výchova
  5. Ochrana životného prostredia

 

Teoretická časť sa uskutočnila v priestoroch školy a praktická časť sa upevňovala cestou na Lubín, kde si zároveň žiaci preverili aj svoju fyzickú zdatnosť.

FOTO