Halloween

Žiaci piateho a deviateho ročníka si počas posledného októbrového týždňa na podnet svojich triednych učiteľov vyzdobili triedy na helloween. Dňa 27.10. 2023 sa tematicky obliekli a tým sa postarali o zážitok aj ostatným žiakom školy. 

Helloween