Európska noc výskumníkov Kozmický strážca

V piatok 8. októbra sa žiaci 9. ročníka stretli s umelou inteligenciou.

V rámci projektu Európska noc výskumníkov bolo ich úlohou naučiť Kozmického strážcu rozpoznať, kedy je naša najbližšia hviezda – Slnko – aktívne a kedy je pokojné. Ak je slnko aktívne, odohrávajú sa na ňom procesy, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre astronautov, satelity vo vesmíre a taktiež môžu spôsobiť výpadky dôležitých technológií na Zemi. V procese strojového učenia museli porozumieť hrozbe, pripraviť dáta, vytrénovať model a nakoniec vyhodnotiť presnosť. Svoju misiu splnili na výbornú.

Vo väčšine prípadov naučili umelú inteligenciu odhaľovať hrozby so 100 % presnosťou.

FOTO