Slávik Slovenska

Po dlhšej dobe sa aj v našej škole konečne ozvali krásne hlásky našich detí. 22 spevákov nám s odvahou zaspievalo rôzne ľudové piesne v súťaži Slávik Slovenska. Z nich sme vybrali tie najkrajšie.

Najviac sa darilo týmto žiakom:

1.stupeň: 1. miesto: Sofia Baková (1.tr.), 2. miesto: Eliška Jurenková, Elenka Cagáňová (2.tr.), 3.miesto: Sofia Struhárová (3.tr.), Matej Baláž ( 3.tr.), Lenka Stručková (1.tr.).

2.stupeň: 1.miesto: Sára Vrbová, 2. miesto: Eliška Šúňová, 3.miesto: Andrea Alvarado Popadič.

FOTO