Mikuláš

V stredu 6. decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Za peknú
pieseň, či koledu, spokojní anjeli odmenili žiakov sladkými balíčkami. Nespokojní odchádzali
azda iba čerti, ktorí aj tento rok obišli naprázdno.

FOTO