Mikuláš

Včera do našej školy konečne zavítal Mikuláš. Navštívil prvákov, druhákov, tretiakov aj štvrtákov. Tí mu  zarecitovali básničky a zaspievali po slovensky aj po anglicky.

Potom hľadal piatakov, neboli tu! Hľadal šiestakov, neboli tu! Hľadal siedmakov, ôsmakov, deviatakov. Ani tí tu neboli!

Mikuláš bol veľmi smutný, tak ako sme smutní aj my - žiaci 1-4 a zamestnanci školy.

Milí piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci, hoci nás niekedy trochu hneváte, veľmi nám v škole všetci chýbate!!!