Európsky deň jazykov

26. a 27. septembra sme si so žiakmi 3. – 9. ročníka pripomenuli Európsky deň jazykov. Rada Európy ustanovila tento pamätný deň s cieľom podporiť kultúrne bohatstvo nášho kontinentu a motivovať ľudí k štúdiu jazykov. Na hodinách angličtiny sa žiaci oboznámili s webovou stránkou, ktorá je určená tomuto výročiu. Našli sme na nej viaceré zaujímavé fakty o európskych jazykoch a vyskúšali sme si niektoré zábavné aktivity, ktoré ponúka: určovanie jednej zo 46 členských krajín Rady Európy podľa obrázku alebo zvukovej nahrávky jazyka, rozpoznávanie mýtov o jazykoch a podobne.

Foto