Naši mladí futbalisti ...

5. ročník - Nikolas Humaj, Hugo Sebastián Mišiak, Adam Šušmák, Filip Šušmák,
6. ročník - Denis Chrenko,
7. ročník – Martin Berec, Marko Kojnok, Patrik Kudry, Tadeáš Stručka,
sa dňa 12.10.2022 zúčastnili skupinovej časti súťaže v malom futbale, ktorá sa
uskutočnila v telocvični ZŠ s MŠ Dolné Vestenice. Turnaja sa zúčastnili mužstvá
zo škôl Dolné Vestenice, Nováky a Nitrica. Chlapci po výbornom výkone vyhrali
nad Novákmi 3:2 a Dolné Vestenice rozbili výsledkom 8:1. Postúpili do
semifinále skupinovej časti, ktoré sa uskutoční 18. 10. 2022.
Gratulujeme chlapcom k postupu!

futbalisti