Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
1. 1 Mgr. Iveta Mesíková Mgr. Mariana Halová
2. 2 Mgr. Dominika Adamcová Ing. Zuzana Škrípová Vršková
3. 3 Ing. Zuzana Škrípová Vršková Mgr. Dominika Adamcová
4. 4 Mgr. Mariana Halová Mgr. Dominika Adamcová
5. 5 Mgr. Iveta Mesíková Mgr. Lenka Šúňová
6. 6 Mgr. Lenka Šúňová Mgr. Kristína Vindišová
7. 7 PhDr. Mária Suríková Mgr. Vladimír Dufek
8. 8 Mgr. Vladimír Dufek Mgr. Kristína Vindišová
9. 9 Mgr. Kristína Vindišová PhDr. Mária Suríková