Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
1. 1 Mgr. Mariana Halová Mgr. Iveta Mesíková
2. 2 Mgr. Iveta Mesíková Mgr. Mariana Halová
3. 3 Ing. Zuzana Škrípová Vršková
4. 4 Ing. Zuzana Škrípová Vršková Mgr. Dominika Adamcová
5. 5 Mgr. Jozef Pagáč Ing. Martina Špániková
6. 6 Ing. Martina Špániková Mgr. Jozef Pagáč
7. 7 Mgr. Lenka Šúňová Mgr. Vladimír Dufek
8. 8 PhDr. Mária Suríková Mgr. Lenka Šúňová
9. 9 Mgr. Vladimír Dufek PhDr. Mária Suríková