Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
MŠ1- mladšie deti Mgr. Dana Kudryová
MŠ2- staršie deti Lýdia Beláková
1. 1 Mgr. Dominika Adamcová Ing. Zuzana Škrípová Vršková
2. 2 Ing. Zuzana Škrípová Vršková Mgr. Dominika Adamcová
3. 3 Mgr. Mariana Halová Mgr. Iveta Mesíková
4. 4 Mgr. Iveta Mesíková Mgr. Mariana Halová
5. 5 Mgr. Lenka Šúňová PaedDr. Denisa Cigániková
6. 6 Mgr. Ladislav Kuchta Mgr. Vladimír Dufek
7. 7 Mgr. Vladimír Dufek Mgr. Kristína Vindišová
8. 8 Mgr. Kristína Vindišová Mgr. Ladislav Kuchta
9. 9 PaedDr. Denisa Cigániková Mgr. Lenka Šúňová