Zbierame použité batérie so Šmudlom

Žiaci z MŠ a 1. triedy ZŠ sa zábavnou a interaktívnou formou učili triediť odpad, ktorý veľakrát nájdeme v našej prírode. Tiež sa naučili z čoho sú vyrobené batérie, že majú 7 vrstiev a ako ich máme správne separovať. Videli, ako tieto odpadky znečisťujú a škodia našej prírode. Dostali aj informácie, aké rôzne veci sa dajú vyrobiť z recyklovaných materiálov. Ako odmenu za ich šikovnosť a pozornosť sme do priestorov ZŠ a MŠ dostali tubusy na zber použitých batérií.

Ak sa nám v zbere bude dariť a nazbierame väčšie množstvo, čaká nás krásna odmena. Budeme radi, keď sa k nám pripojíte. Prednáška sa konala  pod záštitou Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE v spolupráci s firmou SEWA.

FOTO

Zbierame baterky