Workshop Rozhodovanie

V stredu, 18. 10. 2023, bol pre žiakov 8. a 9. ročníka pripravený workshop s názvom Rozhodovanie, ktorý viedli lektori z občianskeho združenia Post Bellum. Formou zážitkového vyučovania žiaci bližšie spoznávali témy nútenej migrácie, antisemitizmu a xenofóbie. V rámci jednotlivých aktivít zakúsili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v 30. rokoch 20. storočia v Československu. Žiaci nielen uvažovali o nedávnej histórii Slovenska, ale s pomocou lektorov sa snažili aj prepájať minulosť so súčasnosťou. Okrem pochopenia historických súvislostí tak rozvíjali kompetencie kľúčové pre 21. storočie – komunikačné a argumentačné zručnosti a kritické myslenie.

Žiaci a žiačky hodnotili toto vzdelávanie pozitívne, o čom svedčia aj nasledujúce vyjadrenia, ktoré poskytli ako spätnú väzbu na workshop:

„Najviac ma zaujala história ľudí, voľby, ktoré boli v tej dobe. Zaujalo ma to preto, lebo už sa takáto história nemusí opakovať a myslím, že by sme to mali stále rozširovať, aby sme na to nezabudli.“

„Pre mňa bol workshop prínosný v tom, že zdôraznil, že by sa ľudia nemali rozdeľovať podľa pôvodu a rasy.“

„Dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré sú pre mňa dôležité a môžu mi pomôcť v živote. Páčilo sa mi, že sme to mali hovorovou formou.“

„Najprínosnejšie a najlepšie bolo, že sme sa učili formou hry. Vďaka tomu sme sa dozvedeli mnoho nových informácií.“

„Bavilo ma, keď sme sa rozprávali o Evke a jej rodine a hrali udalosti z jej života.“ (hranie rolí, spoznávanie príbehu pamätníkov)

„Zaujalo ma, že sa rozdelili na politické strany a pracovali v skupinách, každý sa mohol vyjadriť a obhájiť si svoju stranu.“

FOTO