Vyvýšený záhon

Žiaci 5. a 6. sa podieľali na vytvorení bylinkového a kvetinového záhonu pred našou jedálňou. Predpokladom pre úspešné pestovanie bol vhodný substrát, ktorý nám poskytli zo Záhradníctva Šujan v Skačanoch. Touto cestou by sme sa im chceli veľmi pekne poďakovať. Vďaka patrí aj otcovi pani učiteľky Škrípovej za dovoz tohto substrátu. Šiestaci začali v marci s predpestovaním sadeničiek rôznych rastliniek, najmä letničiek, ktoré následne do záhonu vysadili. Pozrite, ako krásne nám teraz kvitne!

Nezaháľali ani žiaci 4. ročníka, ktorí tiež predpestované rastlinky posadili do kvetináčov. Tie nám skrášľujú priestor pred školou spolu s muškátmi od našich družinárov.

FOTO