Výtvarná súťaž „Dúha“

MŠ SR a Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni vyhlásilo 27. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2022/2023. Aj žiaci našej školy sa tento školský rok zapojili. Tvoriť mohli na témy:

1. Králi a kráľovné (v histórii, v prírode i vo fantázii)

2. Môj najkrajší sen.

Najlepšie práce boli odoslané do súťaže a našim žiakom držíme palce.