Výlet 6. ročník

Žiaci 6. ročníka poňali koncoročný výlet netradične, a to skúšaním nového športu - golfu, pod dohľadom skúseného inštruktora.

Každý žiak si vyskúšal techniku krátkeho úderu (putting) a techniku dlhého úderu (driving). Inštruktor ich naučil základom oboch golfových úderov a nasledovala súťaž v puttovani na 9 jamiek, súťaž o najdlhší odpal a o vyzbieranie najväčšieho počtu loptičiek. Pre víťazov bola pripravená jazda na golfovom autíčku po celom areáli Golf klub Bojnice, čo si žiaci veľmi pochvaľovali. Na obed sa presunuli do Funzóny, kde si mohli opiecť špekáčiky i marshmallow. Po krátkom oddychu (aj na hojdacích sieťach) si zahrali loptové hry, dámu či zastrieľali z luku. 

Za fotky ďakujeme manažérovi a zamestancom GKB.

FOTO