Vyhodnotenie súťaží a aktivít za I. polrok šk. roka 2022/2023

Vyhodnotenie sa uskutočnilo 31. 1. 2023, počas ktorého konkrétni vyučujúci, koordinátori súťaží odovzdali žiakom diplomy a malé darčeky.

 

súťaž: Olympijský odznak všestrannosti

Cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov a tiež podpora súťaživosti.

Počas jesene na hodinách telesnej výchovy žiaci vykonávali rôzne disciplíny, ktoré sa následne vyhodnotili v rámci všetkých zapojených žiakov zo Slovenska, ktorých bolo takmer 33 000. 

zapojilo sa 41 žiakov zo 6. – 9. ročníka na hodinách TSV

Naši najúspešnejší žiaci sú: 

Bronzový odznak - Laura Melušová (7. roč.), Sabína Sányová (7. roč.), Karin Šimorová (7. roč.), Tobias Kalinay (8. roč.) 

Strieborný odznak - Denis Chrenko (6. roč.), Martin Berec (7. roč.),  Patrik Kudry (7. roč.),  Andrea Popadič Alvarado (7. roč.),  Sára Vrbová (7. roč.),  Angelika Chrenková (7. roč.)

ostatní žiaci získali certifikáty

vyučujúci TSV: Mgr. Kristína Vindišová a Mgr. Vladimír Dufek

 

Informatická súťaž iBobor

V termíne od 7.  – 11. novembra sa naši žiaci opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. Celkovo sa na Slovensku súťaže zúčastnilo 124 574 súťažiacich. Za našu školu to bolo 75 žiakov z 3. – 9. ročníka. Súťažili v jednotlivých kategóriách. V každej kategórii boli vyhodnotení úspešní riešitelia. Za našu školu to boli:

kategória Drobec (3. ročník): Patrik Sapár a Lukas Humaj

kategória Bobrík (4. a 5. ročník): Johana Rajecká, Laura Cagáňová, Nikolas Humaj

kategória Benjamín (6. a 7. ročník): Sabína Sányová

kategória Kadet (8. a 9. ročník): Natália Pánisová a Nikolas Demeter.

koordinátor súťaže PhDr. Milena Fábiková

 

Matematická súťaž Pytagoriáda

7. a 8. 12. sa konalo školské kolo. Pre zvýšenú chorobnosť žiakov bolo menej úspešných riešiteľov a to:

Laura Cagáňová (5. roč.), Hugo Sebastián Mišiak (5. roč.), Karin Šimorová (7. roč.)

koordinátor Mgr. Kristína Vindišová

 

Úspešní riešitelia v domácom kole Matematickej olympiády

Nikolas Humaj (5. roč.), Hugo Sebastián Mišiak (5. roč.)

koordinátor Mgr. Kristína Vindišová

 

Súťaž Jazykový WocaBee šampionát 2022 (súťaž ANJ)

5. trieda získala 3.miesto v okresnom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022.

V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli žiaci skvelý výsledok – denný priemer až   320 bodov (tzv. WocaPoints) na jedného žiaka. Pre lepšiu predstavu – jedna správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 bodov.

3.miesto v okresnom kole je pre nás o to cennejšie, že celková účasť v štvrtom ročníku šampionátu dosiahla rekordný počet 47 735 žiakov a študentov z celého Slovenska.

Spolu s počtom zapojených tried rastie aj kvalita šampionátu – na úspech bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia.

Súťaž Jazykový WocaBee šampionát prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaží sa v inovatívnej online v aplikácii na učenie slovíčok  WocaBee.

V súťaži sa nehodnotia konkrétne vedomosti žiakov, ale usilovnosť v precvičovaní (a zároveň učení sa) novej slovnej zásoby.

koordinátor PhDr. Mária Suríková

 

Olympiáda v anglickom jazyku

školské kolo

kategória 1A – Jakub Zajac (6. roč.) – 1. miesto, Vanesa Jurenková - (7. roč.) – 2. miesto, Karin Šimorová - (7. roč.) – 3. miesto,

kategória 1B – Simona Pavelková (9. roč.) – 1. miesto, Filip Krchňavý (9. roč.) - 2. miesto

okresné kolo - postúpiť mohli iba víťazi 

kategória 1A – Jakub Zajac (6. roč.) – 13. miesto (úspešný riešiteľ)

kategória 1B – Simona Pavelková (9. roč.) – 3. miesto (úspešný riešiteľ)

koordinátor PhDr. Mária Suríková

 

Všetkovedko

Žiaci 2. a 3. ročníka sa zapojili do celoslovenskej súťaže o najbystrejšieho žiaka medzi najmúdrejšími. Súťažilo sa. 30. 11. 2022.

Dávid Sány (2. roč.) – 1. miesto (odpovedal na všetky otázky správne) a titul Všetkovedko

Tamara Karabínošová, Sebastián Homola, Adela Baková (2. ročník) – titul Všetkovedko

Ostatných päť žiakov získalo titul Všetkovedkov učeň

koordinátor Mgr. Iveta Mesíková

 

Ypsilon – Slovina je hra

Dňa 24. 11. 2022 sa 20 žiakov z 2. – 9. ročníka zapojili do súťaže Ypsilon – Slovina je hra. Viac ako 90% úspešnosť získali: Dávid Sány (2. roč.), Patrik Sapár (3. roč.), Klára Olejková (4. roč.), Laura Cagáňová (5. roč.), Angelika Chrenková (9. roč.)

koordinátor Mgr. Iveta Mesíková

 

Športová súťaž Malý futbal

prvé kolo – získali 1. miesto a postupujú do semifinále

5. ročník - Nikolas Humaj, Hugo Sebastián Mišiak, Adam Šušmák, Filip Šušmák

6. ročník - Denis Chrenko

7. ročník – Martin Berec, Marko Kojnok, Patrik Kudry, Tadeáš Stručka

Mgr. Vladimír Dufek, vyučujúci TSV