Vyhodnotenie 2. polroka

V 2. polroku sa žiaci zúčastnili viacerých súťaží. 

Súťažíme s talentídou

Pod hlavičkou organizácie Talentída sú ukryté rôzne matematické aj nematematické súťaže. My sme tento rok súťažili v týchto súťažiach: Všetkovedko, EXPERT geniality show, Matematický klokan, Maksík a MAKS. Teraz, na konci roka, nastal čas vyhodnotenia súťaží.

Súťaž VŠETKOVEDKO:

zúčastnilo sa 10 žiakov, z toho 8 žiakov získalo titul VŠETKOVEDKO – Timotej Olejka (1.r.), Alexandra Macháčková (1.r.), Tobias Bugár (2.r.), Alex Kytka (2.r.), Lenka Stručková (2.r.), Dávid Sány(3.r.), Sebastián Homola(3.r.) a Matej Macháček (4.r.)

Súťaž EXPERT:

zúčastnili sa 2 žiačky, z toho 1 získala titul TOP EXPERT – Laura Cagáňová (6.r.)

Súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN:

zúčastnilo sa 19 žiakov, z toho 3 úspešní riešitelia – Tobias Bugár (2.r.), Sebastián Homola (3.r.) a Lukas Humaj (4.r.)

Súťaž MAKS:

zúčastnili sa 4 žiaci -  Adam Šušmák – sa dostala medzi 15 % najlepších na Slovensku a získala titul MaksiHviezda a Filip Šušmák získal titul MaksiFrajer

Súťaž MAKSÍK:

zúčastnilo sa ho 11 žiakov, z toho 8 žiakov získalo titul Najmúdrejší maksáčik – Alex Kytka,  Lenka Stručková, Matej Šišmiš, Oskar Líška, Tobias Bugár (žiaci 2.r.), Lukas Humaj, Matej Macháček a Michal Gregor (žiaci 4.r.)

Okrem diplomov každý získal aj zaujímavé pero a tým najlepším sa ušla aj pekná cena.

Hviezdoslavov Kubín:

I.kategória

Prednes poézie: 1. miesto Hana Kováčová, 2. miesto Tamara Karabínošová, 3. miesto Nina Šimorová
Prednes prózy: 1. miesto Sebastián Homola, 2. miesto Boris Karabínoš 3.miesto Klára Olejková

II.kategória
Prednes poézie: 2. miesto Ján Rybanský, 3. miesto Laura Cagáňová
Prednes prózy: 1. miesto Eliška Šúňová, 2. miesto Hana Klemanová

III.kategória
Prednes poézie: 3. miesto Vanesa Jurenková
Prednes prózy: 1. miesto Matúš Gregor

Slávik Slovenska:

1. kategória (1. - 3. ročník): 1. miesto Richard Šúň, 2. miesto Mia Kytková, 3. miesto Júlia Dardha a Karin Bobeková. 

2. kategórii (4. - 6. ročník):  dve 3. miesta: Laura Cagáňová a Eliška Šúňová.

3. kategória (7. - 9. ročník): 1. miesto Hana Klemanová. 

FOTO