Vedecké krabice

Na začiatku polroka sme dostali krabicu s vedeckými pomôckami a našou úlohou bolo využiť niektoré z nich na prípravu experimentu, popísať k nemu metodiku a natočiť video.

Žiaci 7. ročníka na hodine chémie pripravovali v skupinách experiment s názvom Faraónové hady, pričom skúmali vhodné podmienky a pomery pridaných reaktantov. Modifikovaný experiment sme uskutočnili so žiakmi 9. ročníka a žiačky Simona Pavelková, Dominika Gorušková, Natália Pánisová video natočili a spracovali. Publikáciou videa na portál Youtube a vypracovaním metodiky sme splnili podmienky súťaže. Porota nás zaradila nás medzi 20 postupujúcich škôl
do druhého kola a tak sa môžeme tešiť na ďalšiu krabicu vedeckých pomôcok.