Úspešná účasť na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Víťazi školského kola v každej kategórii sa 19. januára zúčastnili na okresnom kole, ktoré sa konalo
v Centre voľného času Prievidza.

Obaja naši reprezentanti skončili ako úspešní riešitelia úloh.
Jakub Zajac zo 6. ročníka sa v kategórii 1A (žiaci 4. – 7. ročníka) umiestnil v konkurencii 23 súťažiacich
na 13. mieste.
Simona Pavelková z 9. ročníka sa v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) umiestnila v konkurencii 28
súťažiacich na peknom 3. mieste.
Obom srdečne blahoželáme!