Účelové cvičenie

V utorok 25. júna 2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie. Cieľom účelového cvičenia bolo teoreticky pripraviť a prakticky overiť vedomosti žiakov v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí ako:
a) Civilná ochrana
b) Zdravotná príprava - Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život
c) Topografia a orientácia v teréne
d) Dopravná výchova
e) Ochrana životného prostredia
Cvičenie sa vzhľadom na vysoké teploty vzduchu uskutočnilo v areály školy, kde sa žiaci mohli zároveň ukryť v tieni stromov.

FOTO