Súťaž v učení sa cudzích jazykov

Od októbra začali naši žiaci 3. -9. ročníka využívať aplikáciu WocaBee na učenie sa slovíčok z ANJ.

Začiatkom novembra nás potešila skvelá správa – naša 5. trieda získala 3. miesto v okresnom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022!
V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli naši piataci skvelý výsledok – denný priemer až   320 bodov, tzv. WocaPoints, na jedného žiaka (jedna správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 bodov).

3. miesto v okresnom kole je pre nás o to cennejšie, že celková účasť v štvrtom ročníku šampionátu dosiahla rekordný počet 47 735 žiakov a študentov z celého Slovenska.
Spolu s počtom zapojených tried rastie aj kvalita šampionátu – na úspech bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia.

Súťaž Jazykový WocaBee šampionát prebieha pod záštitou MŠVVaŠ SR v inovatívnej online aplikácii na učenie slovíčok WocaBee. V súťaži sa nehodnotia konkrétne vedomosti žiakov, ale usilovnosť v precvičovaní (a zároveň učení sa) novej slovnej zásoby.

5. trieda získava diplom a žiaci  darček -  mesačný online kurz angličtiny v aplikácii pre samoukov LangBee v hodnote 6 €.

Najväčšou odmenou pre všetkých je však radosť z učenia a zlepšenie jazykových vedomostí,
ktoré im táto súťaž sprostredkovala.