Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Žiačky 7. ročníka (Vanesa Juríková, Rebeka Dundeková, Laura Balážová, Nela Holecová a Hana Hejtmánková) sa 24. mája 2023 prvýkrát zúčastnili súťaže v poskytovaní prvej pomoci.

Svoje vedomosti z teórie prvej pomoci, o Červenom kríži, o liečivých rastlinách, ale najmä zručnosti pri praktickom poskytovaní preukázali na súťaži realizovanej územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Prievidzi. Prvú pomoc poskytovali figurantom, ktorých hrali študenti gymnázia, čo zvýraznilo náročnosť súťaže. Žiačky si počínali veľmi dobre, hoci sa neumiestnili na prvých miestach, získali výbornú skúsenosti do budúcnosti.

V rámci prípravy na súťaž spravila siedmačkám prednášku aj s názornými ukážkami Mgr. Martina Tomašovičová s dcérou, ktorým veľmi pekne ďakujeme!

FOTO