Športové popoludnie

V stredu 25.5. sa nám konečne podarilo usporiadať športové popoludnie pre žiakov 2. stupňa. Súťažili sme v turnajoch vo florbale a v prehadzovanej, do ktorých sa okrem žiakov všetkých ročníkov zapojili aj niektorí učitelia.

Zašportovali sme si, zabavili sa a všetko zakončili  opekačkou a škoricovými hriankami.

FOTO