Slovenčina zábavne

Žiaci 7. ročníka si spestrili hodiny literatúry výrobou lapbook-u. Témou lapbook-u bola štúrovská generácia básnikov. Žiaci si doň kreslili, dopisovali dôležité údaje zo života Ľudovíta Štúra, napísali Ľudovítovi Štúrovi list, zoznámili sa s ďalšími autormi tejto generácie. Taktiež si pripomenuli spoločenskú situáciu v danom období, ako sa formoval náš spisovný jazyk. Lapbook žiakom slúži aj ako pomôcka pri učení.

FOTO