Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Zbohom škola,

hurá, sláva -

prázdniny sú,

všetko máva. 

28. júna sa otvorila brána našej školy posledný raz v školskom roku 2023/24. Žiačky a žiaci celí žiarili. Jednak preto, že mohli predviesť svoje krásne šaty a účesy, ale tiež preto, že vo vzduchu už bolo cítiť vôňu prázdnin a dobrodružstiev, ktoré čakajú na to, že ich naši žiaci čoskoro objavia. 

Slávnosť sa začala na školskom dvore, kde si žiaci, učitelia i hostia - pán starosta s pánom dekanom - vypočuli zhrnutie rôznych aktivít a súťaží, do ktorých sa škola zapojila. Po príhovore pani zástupkyne prišlo na rad vyhodnotenie najlepších žiakov z jednotlivých tried, ktorým pani riaditeľka udelila riaditeľské pochvaly a odovzdala knižné odmeny. Po jej príhovore sa ujal slova pán starosta, ktorý zagratuloval žiakom k ich dosiahnutým výsledkom, poďakoval učiteľom za ich prácu a všetkým zaželal príjemné prázdniny.

Následne sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi odobrali posledný raz do svojich tried, kde dostali svoje dlho očakávané vysvedčenia. Tu odzneli i posledné záverečné slová a srdečné poďakovania. 

FOTO