Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/2022

Skončil ďalší školský rok. Čakajú nás zaslúžené prázdniny a dovolenky.

Tak si zaspomínajme na to, čo sa nám podarilo, cez fotky žiakov ocenených v niektorých z množstva aktivít, ktoré sme absolvovali!

FOTKY