Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že z dôvodu konania Testovania 9 - 2023 budú mať dňa 22. 03. 2023 z organizačných dôvodov žiaci 1. - 8. ročníka riaditeľské voľno v zmysle § 150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V čase od 6:30 do 15:30 bude fungovať ŠKD pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka.