Oslava MDD bola „najlepšia v živote“

1. júna sme oslávili Medzinárodný deň detí. Školský areál bol svedkom veľkej kolegiality a súťaživosti našich škôlkarov, i žiakov a žiačok základnej školy. Celé dopoludnie preverovali svoje schopnosti v rôznych zábavných, vzdelávacích a športových úlohách na 10 stanoviskách. Tie pre nich pripravili žiačky a žiaci 9. a 8. ročníka. Program dopoludnia im pomohli zorganizovať aj ich triedne učiteľky. Najstaršie ročníky ukázali, že sa vedia zodpovedne a samostatne postarať o skvelú zábavu a viesť niekoľkohodinový program na takmer profesionálnej úrovni. Svedčila o tom všadeprítomná radosť detí, aj jasné vyjadrenie: „Toto je najlepší Deň detí v celom mojom živote!“ Z vážnosti mu určite neodoberá fakt, že zaznelo z úst našej prváčky...

Zábava by nebola taká bezstarostná, sýta i sladká bez prispenia všetkých zamestnancov školy a sponzorov, ktorým srdečne ďakujeme!

Sponzori: pani Kováčová - ovocie, PDP Veľké Uherce pekáreň Pažiť - slaké a slané pečivo, OÚ Nitrica - nápoje a sladkosti, ZRPŠ - cukríky na stanovištia

Fotky nájdete TU