Olympijský odznak všestrannosti

41 žiakov zo 6. - 9. ročníka našej školy sa zapojilo na jeseň tohto školského roka do Olympijského odznaku všestrannosti.

Cieľom tohto projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov a tiež podpora súťaživosti.

Počas hodín telesnej výchovy žiaci vykonávali rôzne disciplíny, ktoré sa následne vyhodnotili v rámci všetkých zapojených žiakov zo Slovenska, ktorých bolo takmer 33 000. 

Naši najúspešnejší žiaci sú:

Bronzový odznak - Laura Melušová, Sabína Sányová, Karin Šimorová, Tobias Kalinay

Strieborný odznak - Denis Chrenko, Martin Berec, Patrik Kudry, Andrea Popadič Alvarado, Sára Vrbová, Angelika Chrenková