Olympijský deň

V pondelok 26.6.2023 sa na našej škole konal Olympijský deň. Hlavnou a zároveň úvodnou disciplínou bol olympijský beh areálom školy. Následne sa súťažilo v disciplínach: rovnováha na lavičke a výdrž v planku, triafanie kruhov do švédskej debny, plazenie sa na čas, hod do diaľky raketkou/diskom, skok do diaľky z miesta, beh na čas, prehadzovaná, stoj-vzpor za 1 minútu, vedomostný kvíz. Šampiónkou dňa za 1. stupeň sa stala Mia Kytková z 1. ročníka, šampiónom za 1. stupeň Dávid Cagáň z 2. ročníka. Za 2. stupeň sa šampiónkou stala Sára Vrbová z 8. ročníka a šampiónom bol Adam Straka z 9. ročníka. 

FOTO