Olympiáda z ANJ

Koncom novembra sa viacerí žiaci 2. stupňa zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A (4. – 7. ročník) a 1B (8. a 9. ročník).

Najskôr prebehla písomná časť a jej úspešní riešitelia sa zúčastnili ústnej časti. Víťazi (1. miesto) z každej
kategórie splnili podmienku úspešnosti nad 75 %, takže postupujú do okresného kola, ktoré bude v januári.

Víťazi:
Kategória 1A: 1. miesto Jakub Zajac (6. r.), 2. miesto Vanesa Jurenková (7. r.), 3. miesto Karin
Šimorová (7. r.).
Kategória 1B: 1. miesto Simona Pavelková (9. r.), 2. miesto Filip Krchňavý (9. r.).

Gratulujeme!