Október – mesiac úcty k starším

Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nie len počas októbra.

Pri tejto príležitosti naši žiaci tentokrát potešili klientov zariadenia Sýkorka v Dolných Vesteniciach. Žiaci vytvorili krásne priania, maľby, záložky do kníh, ktoré sú prejavom ich vďaky.

Žiaci rozprávali o svojich starých rodičoch, zamýšľali sa nad tým, čo pre nich znamenajú, aké aktivity s nimi radi robia a na čo si najradšej spomínajú v súvislosti s časom stráveným s nimi.

FOTO