Návšteva Hornonitrianskeho múzea

Žiaci 9. ročníka navštívili 10. novembra Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Cieľom návštevy bola výstava s názvom Z pravekých morí horného Ponitria. Výstava bola zameraná na skameneliny, cenné anorganické prírodniny, nájdených v okolí Bojníc a Prievidze. Žiaci sa tejto téme budú venovať najmä v druhom polroku, ale aktuálne sa na hodinách biológie zaoberajú horninami, ktoré spolu so skamenelinami tvoria osobitú kamennú kroniku Zeme. V múzeu mohli žiaci vidieť stovky vystavených skamenelín pochádzajúcich z praoceánov. Medzi exponátmi vzácnych skamenených morských živočíchov z horného Ponitria, boli zástupcovia vyhynutých živočíchov z rôznych geologických ér. Nakoniec si žiaci overili svoju pozornosť krátkym vedomostným kvízom. Okrem tejto výstavy nazreli aj na výstavu Ľudia a poklady lužickej kultúry, ktorá ich tiež veľmi zaujala. 

FOTO