Mladý ilustrátor

Žiaci našej školy sa zúčastňujú aj výtvarných súťaží. Jednou z nich bola v tomto školskom roku aj súťaž s názvom ,, Mladý ilustrátor 2024 " pod záštitou CVČ Prievidza. Súťaž bola organizovaná k 100. výročiu od prijatia DEKLARÁCIE PRÁV DIEŤAŤA Ligou národov, v roku 1924. Zúčastnení žiaci boli z 1., 3., 6. a 7. ročníka ZŠ.

Práce žiakov