MATEMATICKÉ SÚŤAŽE V DECEMBRI

7. a 8. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády. Pri zvýšenej chorobnosti bolo aj menej úspešných riešiteľov a to:

Laura Cagáňová - 5 roč.

Hugo Sebastián Mišiak - 5 roč. 

Karin Šimorová - 7. roč. 

Úspešných riešiteľov máme aj v domácom kole Matematickej olympiády:

Nikolas Humaj - 5. roč.

Hugo Sebastián Mišiak - 5 roč. 

Všetci postupujú do okresných kôl. Blahoželáme!