Matematická olympiáda

25. 1. sa v CVČ v Prievidzi konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY v kategórii Z5. Reprezentovali nás dvaja piataci, obaja úspešní riešitelia: 
 
Hugo Sebastián Mišiak - 6. - 8. miesto
Nikolas Humaj - 9. - 14. miesto
 
z 31 zúčastnených žiakov.
 
Blahoželáme!