Informatická súťaž iBobor

V školskom roku 2022/2023 v termíne od 7. – 11. novembra sa naši žiaci opäť zapojili do
informatickej súťaže iBobor. Celkovo sa na Slovensku súťaže zúčastnilo 124 574 súťažiacich.
Za našu školu to bolo 75 žiakov z 3. – 9. ročníka. Súťažili v jednotlivých kategóriách.
V každej kategórii boli vyhodnotení úspešní riešitelia. Za našu školu to boli:
kategória Drobec (3. ročník): Patrik Sapár a Lukas Humaj
kategória Bobrík (4. a 5. ročník): Johana Rajecká, Laura Cagáňová, Nikolas Humaj
kategória Benjamín (6. a 7. ročník): Sabína Sányová
kategória Kadet (8. a 9. ročník): Natália Pánisová a Nikolas Demeter.
Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívne zapojenie sa
do súťaže.