Informácie k začiatku školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci!

Školské vyučovanie začína 05.09.2022 (pondelok) slávnostným otvorením školského roka 2022/2023.

Program:

8:00 - Slávnostná omša v Kostole sv. Michala Archanjela

9:00 - Slávnostné otvorenie školského roka  pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia na hlavnej chodbe ZŠ)

10:30 - Slávnostný obrad pri príležitosti prijatia prvákov starostom obce Nitrica v obradnej sieni v Kultúrnom dome Nitrica

Rodičia žiakov 2.-9. ročníka sú povinní dňa 04.09.2022  vyplniť cez skolanawebe.sk Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - 15.8.2022.

Rodičia žiakov 1. ročníka a nových žiakov, ktorí ešte nemajú prihlasovacie údaje vyplnia tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžu stiahnuť TU alebo im bude poskytnuté triednym učiteľom v škole.