Hovorme o jedle

Cieľom projektu Hovorme o jedle je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Z viacerých ponúknutých podsúťaží a techník  a  sme si vybrali výtvarnú súťaž Chutné maľovanie. Tu sú najkrajšie výkresy, ktoré boli dnes odoslané. Súťažiacim držíme päste. Ich výkresy stoja za pozornosť!

Chutné maľovanie