Európsky deň jazykov

26. septembra sme sa opäť zapojili do každoročných osláv Európskeho dňa jazykov. Na hodinách angličtiny si žiaci na internetovej stránke tohto výročia prezreli umelecké stvárnenie jeho hlavnej myšlienky a poslania. Potešilo nás, že súťaž o dizajn tohtoročného trička vyhrala práve slovenská študentka. Ocenili sme jej výtvor, ale aj tvorbu iných súťažiacich, medzi ktorými bolo pozoruhodne veľa krásnych dizajnov od ďalších slovenských študentov a žiakov.  

Naši žiaci si vyskúšali určovanie európskych krajín podľa ich jazyka alebo fotografie, čo sa vzhľadom na množstvo jazykov, ktoré sa v Európe používajú, ukázalo ako náročná výzva. Žiaci pri tom spoznali aj regióny, o ktorých predtým nepočuli (Baskicko, Occitániu).

Vyskúšali sme si tiež Európsky prekladač slov (European Word Translator), ktorý nám ukázal, že niektoré jazyky sú si blízke viac ako iné. Naše postrehy sme si overili na európskej mape jazykov od S. Steinbacha (oboje dostupné cez www.lepsiageografia.sk).

FOTO